YSTADEGAU (mwy i ddod!)


YMA O HYD!


Cyfrifiad Iaith Cymraeg 2011: SGILIAU IAITH: Trefeurig

Nifer preswylwyr arferol 3 oed a throsodd = 1713

Dim sgiliau Cymraeg = 530 (30.9%)

Deall Cymraeg ar lafar yn unig = 179 (10.4%)

Siarad Cymraeg = 967 (56.5%)

Yn siarad ond ddim yn darllen nac ysgrifennu Cymraeg = 95 (5.5%)

Yn siarad a darllen ond ddim yn gallu ysgrifennu Cymraeg = 86 (5%)

Yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg = 774 (45.2%)

9 yn llai na'r ffigwr yn 2001!

Cyfuniad arall o sgiliau = 49 (2.9%)


Ystadegau Allweddol am Drefeurig yn nôl y Cyfrifiad diweddaraf 2001 (diweddarwyd rhai ffigyrau).
Am y ffigyrau llawn a swyddogol gweler Gwefan y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol.

Mae'r ffigyrau isod yn ymddangos ? chaniatad amodau'r Drwydded 'Click-Use'.

Poblogaeth 1675 (2001)
Dynion 842
Menywod 833

OEDRAN
0-4 112 (6.69%)
5-7 77 (4.60%)
8-9 52 (3.10%)
10-14 140 (8.36%)
15 20 (1.19%)
16-17 49 (2.93%)
18-19 23 (1.37%)
20-24 63 (3.76%)
25-29 94 (5.61%)
30-44 408 (24.36%)
45-59 320 (19.10%)
60-64 86 (5.13%)
65-74 139 (8.30%)
75-84 69 (4.12%)
85-89 14 (0.84%)
90 + 9 (0.54%)
Cyfartaledd oedran 37.35 - Ceredigion 40.53; - Cymru 39.50

IAITH GYMRAEG
Yn gallu deall Cymraeg llafar yn unig133 (8.24)
Yn gallu siarad, ond dim yn darllen na sgrifennu Cymraeg 93 (5.76%)
Siarad a darllen ond dim yn gallu sgrifennu Cymraeg 52 (3.22%)
Siarad, darllen ac ysgrifennu 783 (48.48%)
Cyfuniad arall 40 (2.48%)
Dim gwybodaeth o'r Gymraeg 514 (31.83%)
[Ffig. 2006]

CREFYDD
Cristnogion 1268 (75.84%)
Buddhist 7 (0.42%)
Hindu 4 (0.24%)
Iddewon 0 (0%)
Mwslim 0 (0%)
Sikh 0 (0%)
Arall 9 (0.54%)
Dim crefydd 275 (16.45%)
Heb ddatgan 109 (6.52%)