199094


<span class='userhigh'>Miss Sali Jenkins wedi ennill Medal Gee 1990</span>

Miss Sali Jenkins wedi ennill Medal Gee 1990<span class='userhigh'>Y ffordd i mewn i Benrhyn-coch 1990</span>

Y ffordd i mewn i Benrhyn-coch 1990<span class='userhigh'>Y ffordd allan o Benrhyn-coch 1990</span>

Y ffordd allan o Benrhyn-coch 1990<span class='userhigh'>Y ffordd newydd i mewn i Benrhyn-coch 1991. Cerrig o'r capel a ddymchwelwyd yng Nghapel Dewi</span>

Y ffordd newydd i mewn i Benrhyn-coch 1991. Cerrig o'r capel a ddymchwelwyd yng Nghapel Dewi<span class='userhigh'>Agor Pont Tyngelli 1991. Isaac Owen, Dol-y-bont</span>

Agor Pont Tyngelli 1991. Isaac Owen, Dol-y-bont<span class='userhigh'>Agoriad swyddogol Pont Tyngelli 1991. Adeiladwyd yr hen bont ym 1924</span>

Agoriad swyddogol Pont Tyngelli 1991. Adeiladwyd yr hen bont ym 1924<span class='userhigh'>Ysgol Trefeurig adeg agor Pont Tyngelli 1991</span>

Ysgol Trefeurig adeg agor Pont Tyngelli 1991<span class='userhigh'>Eisteddfod 1991. Megan John, Jodi Upadaia, Heledd Hughes</span>

Eisteddfod 1991. Megan John, Jodi Upadaia, Heledd Hughes<span class='userhigh'>Ysgol Trefeurig: 1991. Ymddeoliad Della Williams</span>

Ysgol Trefeurig: 1991. Ymddeoliad Della Williams<span class='userhigh'>Y Parchg Peter Thomas yn cyflwyno copi rhwymiad arbennig o <i>O Gogerddan i Horeb</i> i'r awdur Dr David Jenkins 1992</span>

Y Parchg Peter Thomas yn cyflwyno copi rhwymiad arbennig o O Gogerddan i Horeb i'r awdur Dr David Jenkins 1992<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch: 1992</span>

Ysgol Penrhyn-coch: 1992<span class='userhigh'>Eglwys Sant Ioan yn Nhregerddan 1992</span>

Eglwys Sant Ioan yn Nhregerddan 1992<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch. Dathlu chwarter canrif, 1994. Alun Williams, R T Evans, Alun John</span>

Ysgol Penrhyn-coch. Dathlu chwarter canrif, 1994. Alun Williams, R T Evans, Alun John