198589


<span class='userhigh'>'Mr Duw' - cerdd-ddrama a berfformiwyd yn Horeb 1986</span>

'Mr Duw' - cerdd-ddrama a berfformiwyd yn Horeb 1986<span class='userhigh'>Cymdeithas Trefeurig: Côr Syfydrin 1986</span>

Cymdeithas Trefeurig: Côr Syfydrin 1986<span class='userhigh'>Cylch Meithrin Trefeurig 1986. Edwina Davies ac Ellen Evans</span>

Cylch Meithrin Trefeurig 1986. Edwina Davies ac Ellen Evans<span class='userhigh'>Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch, gweithwyr casglu papur wast 1987</span>

Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch, gweithwyr casglu papur wast 1987<span class='userhigh'>Eglwys Sant Ioan</span>

Eglwys Sant Ioan<span class='userhigh'>Parti Merched Bro Dafydd 1987. Kathleen, Eirlys, Non, Linda, Sue, Gwenan, Sandra, Ceri, Glenys, Ann, Doreen, Bronwen, Meg, Marion, Gina, Rhiannon, a Nia</span>

Parti Merched Bro Dafydd 1987. Kathleen, Eirlys, Non, Linda, Sue, Gwenan, Sandra, Ceri, Glenys, Ann, Doreen, Bronwen, Meg, Marion, Gina, Rhiannon, a Nia<span class='userhigh'>Clawr y caset 1987</span>

Clawr y caset 1987<span class='userhigh'>Côr Cymysg Penrhyn-coch. Arweinydd Eirwen Hughes. Cyfeilyddes Elizabeth Jenkins</span>

Côr Cymysg Penrhyn-coch. Arweinydd Eirwen Hughes. Cyfeilyddes Elizabeth Jenkins<span class='userhigh'>Eisteddfod Penrhyn-coch 1988. Cadeiryddion y prynhawn - Mrs Megan Richards, a'r hwyr -  Miss S L Jenkins; Mrs Nesta Edwards, ysgrifennydd a Mrs Vera Evans, trysorydd</span>

Eisteddfod Penrhyn-coch 1988. Cadeiryddion y prynhawn - Mrs Megan Richards, a'r hwyr - Miss S L Jenkins; Mrs Nesta Edwards, ysgrifennydd a Mrs Vera Evans, trysorydd<span class='userhigh'>Dechrau Canu Dechrau Canmol a Songs of Praise, Penrhyn-coch 1988</span>

Dechrau Canu Dechrau Canmol a Songs of Praise, Penrhyn-coch 1988<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch:ymarfer ar gyfer Dechrau Canu Dechrau Canmol 1988</span>

Ysgol Penrhyn-coch:ymarfer ar gyfer Dechrau Canu Dechrau Canmol 1988<span class='userhigh'>Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch, atgyweirio'r eglwys: gosod y ceiliog ar ôl ei baentio 1988</span>

Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch, atgyweirio'r eglwys: gosod y ceiliog ar ôl ei baentio 1988<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch 1988</span>

Ysgol Penrhyn-coch 1988<span class='userhigh'>Bardd y Gadair 1989 - Y Parchg Peter Thomas</span>

Bardd y Gadair 1989 - Y Parchg Peter Thomas<span class='userhigh'>Ysgol Trefeurig Ffair Haf 1989. Y wraig wadd Valmai Jones, Tal-y-bont, cyn-brifathrawes Trefeurig</span>

Ysgol Trefeurig Ffair Haf 1989. Y wraig wadd Valmai Jones, Tal-y-bont, cyn-brifathrawes Trefeurig