198084


 <span class='userhigh'>Bws ar Sgwâr Penrhyn-coch yn yr 1980au. Gyrrwr y bws yw David Edwards. Hefyd yn y llun mae Florence Edwards</span>

Bws ar Sgwâr Penrhyn-coch yn yr 1980au. Gyrrwr y bws yw David Edwards. Hefyd yn y llun mae Florence Edwards


Diolch i Keith Newton, Somerset trwy law Tony Moyes, am y llun

<span class='userhigh'>Hel Calennig ger Swyddfa Post Trefeurig 1980. Mrs Rees y Post, Marion Jones, Edwina Davies ac Elizabeth Davies, Pantdrain</span>

Hel Calennig ger Swyddfa Post Trefeurig 1980. Mrs Rees y Post, Marion Jones, Edwina Davies ac Elizabeth Davies, Pantdrain<span class='userhigh'>Carnifal Penrhyn-coch tua 1980. Nyrs Hugh Jones ar y dde!</span>

Carnifal Penrhyn-coch tua 1980. Nyrs Hugh Jones ar y dde!<span class='userhigh'>Clawr y daflen</span>

Clawr y daflen<span class='userhigh'>Canmlwyddiant Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch 1981. Ficeriaid: Parchg F M Jones, D Eifion Evans, Meurig John, Lynn Evans, Canon Williams, H M Badger, Thomas Hamer, K L Herbert a Canon George Noakes </span>

Canmlwyddiant Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch 1981. Ficeriaid: Parchg F M Jones, D Eifion Evans, Meurig John, Lynn Evans, Canon Williams, H M Badger, Thomas Hamer, K L Herbert a Canon George Noakes<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch 1981, plannu'r goeden</span>

Ysgol Penrhyn-coch 1981, plannu'r goeden<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch, y tîm pêl-droed, 1981</span>

Ysgol Penrhyn-coch, y tîm pêl-droed, 1981<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch, 1981, tîm Hoci</span>

Ysgol Penrhyn-coch, 1981, tîm Hoci<span class='userhigh'>Eisteddfod 1981. Cewri'r Canu Emyn, T. D. Morgan, D. J. Marsden, Evan Lloyd, Eluned Jenkins</span>

Eisteddfod 1981. Cewri'r Canu Emyn, T. D. Morgan, D. J. Marsden, Evan Lloyd, Eluned Jenkins<span class='userhigh'>Eglwys Sant Ioan 1981</span>

Eglwys Sant Ioan 1981<span class='userhigh'>Y Parchg George Noakes a'r Parchg Lyn Evans</span>

Y Parchg George Noakes a'r Parchg Lyn Evans<span class='userhigh'>Ionawr 1982: Howard Evans ar ei ffordd adref!</span>

Ionawr 1982: Howard Evans ar ei ffordd adref!<span class='userhigh'>Eira yn cyrraedd top pont Maesyrefail</span>

Eira yn cyrraedd top pont Maesyrefail<span class='userhigh'>Pam fod eira'n wyn?</span>

Pam fod eira'n wyn?<span class='userhigh'>Eira a rhew Ionawr 1982</span>

Eira a rhew Ionawr 1982<span class='userhigh'>Rhyd dros Nant Seilo. Yn dilyn llifogydd mis Mai 1979 penderfynwyd codi pont dros Nant Seilo yn arwain at Maesyrefail</span>

Rhyd dros Nant Seilo. Yn dilyn llifogydd mis Mai 1979 penderfynwyd codi pont dros Nant Seilo yn arwain at Maesyrefail<span class='userhigh'>Y gwaith yn dechrau</span>

Y gwaith yn dechrau<span class='userhigh'>Y gwaith yn parhau</span>

Y gwaith yn parhau<span class='userhigh'>Pont newydd dros Nant Seilo</span>

Pont newydd dros Nant Seilo<span class='userhigh'>Ble mae Bronhaul?</span>

Ble mae Bronhaul?<span class='userhigh'>Pont Seilo</span>

Pont Seilo<span class='userhigh'>Garej Mid Wales Motors</span>

Garej Mid Wales Motors<span class='userhigh'>Uwchben garej Brynhyfryd::</span>

Uwchben garej Brynhyfryd::<span class='userhigh'>Croesffordd IGER</span>

Croesffordd IGER<span class='userhigh'>Gogerddan 1982.Alwyn, Meleri, a Lowri Jones a staff Gogerddan</span>

Gogerddan 1982.Alwyn, Meleri, a Lowri Jones a staff Gogerddan<span class='userhigh'>W I Penrhyn-coch, dathlu 30 oed Mawrth 1982. Olwen Jones, Menna Jenkins, Sali Jenkins, Annie Jenkins, Molly Jenkins, Megan Morgan a Phyllis Jones</span>

W I Penrhyn-coch, dathlu 30 oed Mawrth 1982. Olwen Jones, Menna Jenkins, Sali Jenkins, Annie Jenkins, Molly Jenkins, Megan Morgan a Phyllis Jones<span class='userhigh'>Ysgol Sul Horeb 1983</span>

Ysgol Sul Horeb 1983<span class='userhigh'>Merched y Wawr 1983</span>

Merched y Wawr 1983<span class='userhigh'>Dadorchuddio'r Gofeb i'r Gweinidogion, Horeb 1984</span>

Dadorchuddio'r Gofeb i'r Gweinidogion, Horeb 1984