1970au


<span class='userhigh'>Garej c. 1970au</span>

Garej c. 1970au<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch: Parti Chwythbrennau 1972. Ar ôl ennill yn Eisteddfod Pantyfedwen</span>

Ysgol Penrhyn-coch: Parti Chwythbrennau 1972. Ar ôl ennill yn Eisteddfod Pantyfedwen<span class='userhigh'>Codi Nant Seilo 1974</span>

Codi Nant Seilo 1974<span class='userhigh'>Codi Glan-ffrwd 1974</span>

Codi Glan-ffrwd 1974<span class='userhigh'>Yr Efail, Capel Dewi, 1977</span>

Yr Efail, Capel Dewi, 1977<span class='userhigh'>Pedwarawd "Dai a Dwy" 1979. Hugh Jones, bas; Mary Jones, alto; Marianne Powell, soprano; Dannie Richards, tenor 1979</span>

Pedwarawd "Dai a Dwy" 1979. Hugh Jones, bas; Mary Jones, alto; Marianne Powell, soprano; Dannie Richards, tenor 1979<span class='userhigh'>Urdd y Gwragedd 1979</span>

Urdd y Gwragedd 1979