1965�69


<span class='userhigh'>Hers y Plwyf yn 1965. Rhoddwyd yr hers a Thŷ'r Hers (ar lan yr Nant Seilo lle mae mynediad stad Maesheulog heddiw) gan deulu Pryse, Gogerddan. Gwnaethpwyd difrod i'r tŷ adeg llifogydd 1964. Tynnwyd y llun ym 1965.</span>

Hers y Plwyf yn 1965. Rhoddwyd yr hers a Thŷ'r Hers (ar lan yr Nant Seilo lle mae mynediad stad Maesheulog heddiw) gan deulu Pryse, Gogerddan. Gwnaethpwyd difrod i'r tŷ adeg llifogydd 1964. Tynnwyd y llun ym 1965.<span class='userhigh'>Gorymdaith Carnifal 1965</span>

Gorymdaith Carnifal 1965<span class='userhigh'>Carnifal 1967. Glenys Jones, y Frenhines; Morynion: C Evans, Meinir Jones, ?Bethan Thomas; Bechgyn: Wynne Roberts, Eurwyn Jones, Emyr Jenkins.</span>

Carnifal 1967. Glenys Jones, y Frenhines; Morynion: C Evans, Meinir Jones, ?Bethan Thomas; Bechgyn: Wynne Roberts, Eurwyn Jones, Emyr Jenkins.<span class='userhigh'>O Benyberth 1968</span>

O Benyberth 1968


<span class='userhigh'>Carnifal 1968. Heather Binks, ?Marianne Jones, y Frenhines; Glenys Jones, Felin Hen; Janet Evans, Sian Evans, Robin Williams, ? Thomas.</span>

Carnifal 1968. Heather Binks, ?Marianne Jones, y Frenhines; Glenys Jones, Felin Hen; Janet Evans, Sian Evans, Robin Williams, ? Thomas.<span class='userhigh'>Codi Maesyfelin 1968</span>

Codi Maesyfelin 1968<span class='userhigh'>Ty Coch</span>

Ty Coch<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch 1969</span>

Ysgol Penrhyn-coch 1969