1960�64


<span class='userhigh'>Hel Calennig 1960au</span>

Hel Calennig 1960au<span class='userhigh'>Neuadd y Penrhyn, y Dechreuadau</span>

Neuadd y Penrhyn, y Dechreuadau<span class='userhigh'>Agoriad Neuadd y Pentref 1960; rhes flaen: Ruth Davies, Agnes Morgan, Tegwen Jones, Gwyneira Marshall; yr ail res o'r blaen: Joan Jones, Felin Hen, Glenys Jenkins (nee Jones), David Jones, Marianne Jones (-Powell heddiw), Eirlys Jones; y drydedd res: Olwen Jones, Mrs Jones Capel Madog, Eifion Stephens, Heulwen Stephens, Mrs J. Binks</span>

Agoriad Neuadd y Pentref 1960; rhes flaen: Ruth Davies, Agnes Morgan, Tegwen Jones, Gwyneira Marshall; yr ail res o'r blaen: Joan Jones, Felin Hen, Glenys Jenkins (nee Jones), David Jones, Marianne Jones (-Powell heddiw), Eirlys Jones; y drydedd res: Olwen Jones, Mrs Jones Capel Madog, Eifion Stephens, Heulwen Stephens, Mrs J. Binks<span class='userhigh'>Sefydliad y Merched, Penrhyn-coch 1960</span>

Sefydliad y Merched, Penrhyn-coch 1960<span class='userhigh'>Esgob Tyddewi yn Eglwys Sant Ioan tua 1960</span>

Esgob Tyddewi yn Eglwys Sant Ioan tua 1960<span class='userhigh'>Gwilym Evans ac Elwyn Ioan ar y motobeic</span>

Gwilym Evans ac Elwyn Ioan ar y motobeic<span class='userhigh'>Gwilym Evans, Tegfan yn clirio'r eira 1962</span>

Gwilym Evans, Tegfan yn clirio'r eira 1962<span class='userhigh'>Llew Llwynderw, Nia, Gwilym a Huw</span>

Llew Llwynderw, Nia, Gwilym a Huw<span class='userhigh'>Tomi ac Olwen Jones</span>

Tomi ac Olwen Jones<span class='userhigh'>Mair a Huw Tegfan, Olwen Jones, Cemlyn</span>

Mair a Huw Tegfan, Olwen Jones, Cemlyn<span class='userhigh'>Y Fonesig Pryse yn yr helfa ger Cwrt Villa, Gwyl San Steffan 1962</span>

Y Fonesig Pryse yn yr helfa ger Cwrt Villa, Gwyl San Steffan 1962<span class='userhigh'>Helfa Gogerddan Hounds y tu fas i'r Llew Du, Bow St, Gwyl San Steffan 1962</span>

Helfa Gogerddan Hounds y tu fas i'r Llew Du, Bow St, Gwyl San Steffan 1962<span class='userhigh'>Penyberth 1961</span>

Penyberth 1961<span class='userhigh'>Cert llaeth Llwyn Gronw 1964</span>

Cert llaeth Llwyn Gronw 1964<span class='userhigh'>Scott Nesbitt, Glandwr, yn dod trwy'r llifogydd 1964</span>

Scott Nesbitt, Glandwr, yn dod trwy'r llifogydd 1964<span class='userhigh'>Carnifal 1964.  Albwm teulu 1910 a drefnwyd gan Miss F. Hamer a Miss Agnes Morgan. O'r chwith i'r dde: Miss Agnes Morgan, Miss Gwen Evans, Barbara Morgan, Miss Ethel Jones, Miss F. Hamer, Menna Williams, Mrs Rhys Jones, Mrs Gwyn Williams, Mrs Glenys Pritchard a Susan Jones (plentyn).</span>

Carnifal 1964. Albwm teulu 1910 a drefnwyd gan Miss F. Hamer a Miss Agnes Morgan. O'r chwith i'r dde: Miss Agnes Morgan, Miss Gwen Evans, Barbara Morgan, Miss Ethel Jones, Miss F. Hamer, Menna Williams, Mrs Rhys Jones, Mrs Gwyn Williams, Mrs Glenys Pritchard a Susan Jones (plentyn).<span class='userhigh'>Ysgol Trefeurig</span>

Ysgol Trefeurig<span class='userhigh'>Ysgol Trefeurig a Mrs Roberts</span>

Ysgol Trefeurig a Mrs Roberts<span class='userhigh'>Ysgol Trefeurig a Mrs Roberts</span>

Ysgol Trefeurig a Mrs Roberts<span class='userhigh'>Eisteddfod Penrhyn-coch Rhaglen 1964</span>

Eisteddfod Penrhyn-coch Rhaglen 1964<span class='userhigh'>Eisteddfod Penrhyn-coch Rhaglen 1964</span>

Eisteddfod Penrhyn-coch Rhaglen 1964<span class='userhigh'>Eisteddfod Penrhyn-coch Rhaglen 1964</span>

Eisteddfod Penrhyn-coch Rhaglen 1964<span class='userhigh'>Eisteddfod Penrhyn-coch Rhaglen 1964</span>

Eisteddfod Penrhyn-coch Rhaglen 1964