1950au


Ychwanegiadau diweddaraf: diolch i Mr Brian Davies
Ysgol Penrhyn-coch, 1952; Salem 1922, Bedydd Afon Stewi, 1959/60 (pdf)
<span class='userhigh'>Cliff Evans yn cael ei fedyddio 1952. Y gweinidog oedd y Parchg Owen Williams a'r gŵr arall oedd Ceredig Davies</span>

Cliff Evans yn cael ei fedyddio 1952. Y gweinidog oedd y Parchg Owen Williams a'r gŵr arall oedd Ceredig Davies<span class='userhigh'>Adeiladu tai y Comisiwn Coedwigaeth 1953</span>

Adeiladu tai y Comisiwn Coedwigaeth 1953<span class='userhigh'>Adeiladu tai y Comisiwn Coedwigaeth 1953</span>

Adeiladu tai y Comisiwn Coedwigaeth 1953YSGOL TREFEURIG c. 1955/56


YSGOL TREFEURIG 1955/56?


Rhes gefn: Islwyn Hughes, Trawsnant; Mrs Carona Roberts, athrawes; Mavis Jones, Bwlchydderwen; Pat Williams, Y Darren; Eirian Griffiths, Lluest Fach; Delyth Jones, Bronhaulwen; Mair Morgan, Llety Caws; Eirlys Jones, Bwlchydderwen; Kathleen Furlong, Llwyn Prysg; Miss Evans, Llawr y Glyn; Gillian Davies, Maesmeurig; Eifion Lewis, Cwmerfyn Farm; Terry Prescott, Penbont; ?; Miss Leah Morgan, Penbont

Rhes flaen:David Prescott, Penbont; Margaret Jones, Bwlchydderwen; Catherine Sorrenson, Pant-y-Ffynnon; ?; Edward Furlong, Llwyn Prysg; Betty Prescott, Penbont; Dai Mason, Cwmisaf; Alun Hughes, Trawsnant; Aldwyth Hughes, Y Gelli; Elwyn Jones, Cemlyn; Merfyn Hughes, Trawsnant


Diolch i Dai Mason am y llun; ac i Delyth Ralphs am yr enwau

<span class='userhigh'>Dadorchuddio Cofeb yr Ail Ryfel Byd</span>

Dadorchuddio Cofeb yr Ail Ryfel Byd