1940au


<span class='userhigh'>Ifaciwis o Lerpwl. Chwith, Jean Knox (Harrison), Thelma Knox, Margaret a Brian a fu'n aros yn Nhal-y-bont</span>

Ifaciwis o Lerpwl. Chwith, Jean Knox (Harrison), Thelma Knox, Margaret a Brian a fu'n aros yn Nhal-y-bont<span class='userhigh'>Wyn Davies o flaen bws Cwmni Morgan, 1948</span>

Wyn Davies o flaen bws Cwmni Morgan, 1948<span class='userhigh'>Cyfarfod sefydlu'r Parchg D Eifion Evans i Eglwys Penrhyn-coch 1948</span>

Cyfarfod sefydlu'r Parchg D Eifion Evans i Eglwys Penrhyn-coch 1948