SUL Y COFIO 13.11.2016


Arweiniwyd y gwasanaeth gan y Parchg Lyn Lewis Dafis. Cyflwynwyd yr emynau gan y Parchg Peter Thomas. Darllenwyd y llith gan Richard Owen. Y trwmpedwr oedd Siôn James. Cafwyd dwy funud o dawelwch i gofio am y rhai a gollodd eu bywydau mewn rhyfeloedd. Cyflwynwyd torchau gan amryw o sefydliadau lleol gan gynnwys y Cyngor Sir, Eglwys S Ioan, sawl cangen o'r Buffaloes, a'r Brownies. Am y tro cyntaf eleni cyflwynwyd torch o babis gwyn, yn ogystal ag un goch, gan Gyngor Cymuned Trefeurig.
Y Parchgedigion Peter Thomas a Lyn Lewis Dafis, a Siôn James

Y Parchgedigion Peter Thomas a Lyn Lewis Dafis, a Siôn JamesCynulleidfa 1

Cynulleidfa 1Cynulleidfa 2

Cynulleidfa 2Cynulleidfa 3

Cynulleidfa 3Cynulleidfa 4

Cynulleidfa 4Cynulleidfa 5

Cynulleidfa 5Rhys James

Rhys JamesSiôn James

Siôn JamesRichard Owen yn darllen y llith

Richard Owen yn darllen y llithY Brownies

Y BrowniesJames Thompson, Neil Davies a Gwyn Davies

James Thompson, Neil Davies a Gwyn DaviesCyflwyno'r torchau

Cyflwyno'r torchauY torchau

Y torchau