SUL Y COFIO 2013


Sul y Cofio 2013

Sion Walker

Rhaglen Sul y Cofio


Gosodwyd nifer o dorchau gan fudiadau yn cynnwys: Cyngor Cymuned Trefeurig, Plwyfolion Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch, The Brothers and Ladies of Gogerddan Lodge, Brethren of the Central Caron Lodge, Cardiganshire Knights Chapter no. 200, a'r Brownies lleol.

Rhan o'r dyrfa o flaen y GofebBrownies Penrhyn-coch


Y Parchg Ronald Williams
Y Parchg Ronald Williams

Lona, Judith a Sioned
Lona, Judith a Sioned

Sul y Cofio
Sul y Cofio

Jim Richards, Ceirios
Jim Richards, Ceirios

Cyngh. Dai Mason a Morgan
Cyngh. Dai Mason a Morgan

Edwina Davies
Edwina Davies

Dai Rees Morgan, Sian James
Dai Rees Morgan, Sian James

Mel Evans,
Mel Evans,

Eirwen Hughes, J. Harrison
Eirwen Hughes, J. Harrison

Glenys Jenkins, Edward Roberts
Glenys Jenkins, Edward Roberts

Dawn Roberts, Eirian a Derfel Reynolds
Dawn Roberts, Eirian a Derfel Reynolds

Sul y Cofio
Sul y Cofio