PLYGAIN PENRHYN-COCH 20 Rhag 2012


Cynhaliwyd Plygain flynyddol Penrhyn-coch yn ôl yr arfer yn Eglwys Sant Ioan dan nawdd Cymdeithas y Penrhyn. Agorwyd y gwasanaeth gan Lona Jones. Darllenwyd y llith gyntaf gan y Parchg Judith Morris. Marianne Powell oedd wrth yr organ. Ar ddiwedd yr oedfa croesawyd pawb i swper yn Neuadd yr Eglwys. Diolch i bawb fu wrthi'n paratoi ar gyfer y noson.
Cliciwch ar y lluniau er mwyn eu chwyddo

Lona Jones
Lona Jones

Parti'r Penrhyn 1
Parti'r Penrhyn 1

Parti'r Penrhyn 2
Parti'r Penrhyn 2

Parti'r Penrhyn 3
Parti'r Penrhyn 3

Marianne Powell
Marianne Powell

Parti Glanrafon
Parti Glanrafon

Cantorion Aberystwyth
Cantorion Aberystwyth

Trefor, Rhiannon ac Eleri
Trefor, Rhiannon ac Eleri

Angharad Fychan
Angharad Fychan

Daniel Huws
Daniel Huws

Keith Floyd
Keith Floyd

Edfryn a Guto Lewis ac Arwyn Evans
Edfryn a Guto Lewis ac Arwyn Evans

Parti'r Penrhyn
Parti'r Penrhyn

Parti Glanrafon 1
Parti Glanrafon 1

Parti Glanrafon 2
Parti Glanrafon 2

Linda Jones
Linda Jones

Trefor, Rhiannon ac Eleri
Trefor, Rhiannon ac Eleri

Roger Owen
Roger Owen

Cantre'r Gwaelod 1
Cantre'r Gwaelod 1

Cantre'r Gwaelod 2
Cantre'r Gwaelod 2

Cantre'r Gwaelod 3
Cantre'r Gwaelod 3

Carol y Swper
Carol y Swper

'Noson Fendigedig' - A. John
'Noson Fendigedig' - A. John