PLYGAIN PENRHYN-COCH 15 Rhagfyr 2011


Cynhaliwyd Plygain flynyddol Penrhyn-coch yn ?l yr arfer yn Eglwys Sant Ioan dan nawdd Cymdeithas y Penrhyn. Agorwyd y gwasanaeth gan y Parchg Ronald Williams. Darllenwyd y llith gyntaf gan y Parchg Judith Morris. Cafwyd cyfraniad arbennig gan g?r niferus plant Ysgol Penrhyn-coch dan arweiniad Gregory Vearey Roberts. Marianne Powell oedd wrth yr organ. Ar ddiwedd yr oedfa croesawyd pawb i swper yn Neuadd yr Eglwys. Diolch i bawb fu wrthi'n paratoi ar gyfer y noson. **Darlledir y Blygain fel rhan o Oedfa'r Bore ar Radio Cymru Ionawr 1af a'r 8fed**.

Daeth y canlynol ymlaen i ddathlu'r Blygain:

Parti'r Penrhyn 1
Parti'r Penrhyn 1

Parti'r Penrhyn 2
Parti'r Penrhyn 2

Parti'r Penrhyn 3
Parti'r Penrhyn 3

Parti'r Penrhyn 4
Parti'r Penrhyn 4

Parti'r Penrhyn 5
Parti'r Penrhyn 5

C?r Cantre'r Gwaelod 1
C?r Cantre'r Gwaelod 1

C?r Cantre'r Gwaelod 2
C?r Cantre'r Gwaelod 2

C?r Cantre'r Gwaelod 3
C?r Cantre'r Gwaelod 3

C?r Cantre'r Gwaelod 4
C?r Cantre'r Gwaelod 4

Wythawd ABC 1
Wythawd ABC 1

Wythawd ABC 2
Wythawd ABC 2

Wythawd ABC 3
Wythawd ABC 3

Wythawd ABC 4
Wythawd ABC 4

Angharad
Angharad

Cantorion Aberystwyth A1
Cantorion Aberystwyth A1

Cantorion Aberystwyth A2
Cantorion Aberystwyth A2

Cantorion Aberystwyth A3
Cantorion Aberystwyth A3

Cantorion Aberystwyth A4
Cantorion Aberystwyth A4

Cantorion Aberystwyth A5
Cantorion Aberystwyth A5

Cantorion Aberystwyth A6
Cantorion Aberystwyth A6

Linda Jones
Linda Jones

Peter John a'i gyfeillion 1
Peter John a'i gyfeillion 1

Peter John a'i gyfeillion 2
Peter John a'i gyfeillion 2

Peter John a'i gyfeillion 3
Peter John a'i gyfeillion 3

Peter John a'i gyfeillion 4
Peter John a'i gyfeillion 4

Daniel Huws
Daniel Huws

Cantorion Aberystwyth B1
Cantorion Aberystwyth B1

Cantorion Aberystwyth B2
Cantorion Aberystwyth B2

Cantorion Aberystwyth B4
Cantorion Aberystwyth B4

Cantorion Aberystwyth B5
Cantorion Aberystwyth B5

Cantorion Aberystwyth B6
Cantorion Aberystwyth B6

Trefor, Rhiannon ac Eleri
Trefor, Rhiannon ac Eleri

Carol y Swper 1
Carol y Swper 1

Carol y Swper 2
Carol y Swper 2

Carol y Swper 3
Carol y Swper 3

Carol y Swper 4
Carol y Swper 4

Carol y Swper 5
Carol y Swper 5

Carol y Swper 6
Carol y Swper 6

...a'r olaf ond nid y lleiaf! 'Mae Santa wedi addo watsh i fi eleni. Cawn weld.'
...a'r olaf ond nid y lleiaf! 'Mae Santa wedi addo watsh i fi eleni. Cawn weld.'