PLYGAIN PENRHYN-COCH 16 Rhagfyr 2010


Arweiniwyd yr Oedfa gan Lona Jones. Cafwyd eitemau arbennig gan blant Ysgol Penrhyn-coch yn ogystal ?'r isod:

Cantre'r Gwaelod
Cantre'r Gwaelod

Cantre'r Gwaelod
Cantre'r Gwaelod

Côr Cyd
Côr Cyd

Gregory ac Efan
Gregory ac Efan

Linda Griffiths
Linda Griffiths

Daniel Huws
Daniel Huws

Angharad Fychan
Angharad Fychan

Carol y Swper
Carol y Swper