Newyddion lleol a digwyddiadau
Nadolig Llawen (27-12-2017)


NADOLIG LLAWEN!


EIRA 1982

eira82


diolch i Tony Moyes

coedPlygain 21.12.17 (22-12-2017)

plygain


plygainYsgol Penrhyn-coch (12-12-2017)

Eira

Teulu Gellinebwen yn yr eira! (12-12-2017)

Post Cyntaf

Eira 11/12 (11-12-2017)

eira1Eglwys Sant Ioan (10-12-2017)

Dewch i weld y coed! Lluniau wythnos nesaf!!
pantoEira 10/12 (10-12-2017)

eira


eira


eira


eira


eira


eira


eira

Awdur yn cyfrannu £500 i'r Ambiwlans Awyr! (08-12-2017)

clawr


ambiwlans


Diolch o galon i bawb sydd wedi prynu fy llyfr ar enwau tai a ffermydd Bont-goch (Elerch). Mae'r argraffiad cyntaf bron a bod allan o brint, a chyfrannwyd £500 o'r gwerthiant i elusen Ambiwlans Awyr Cymru. Mae'r ail argraffiad, gydag ychydig o newidiadau a rhai lluniau newydd, eisoes yn y wasg a bydd ar gael, gobeithio, ymhen wythnos. Anrheg Nadolig delfrydol!

Eglwys Sant Ioan (05-12-2017)

Sgwrs gan Hilary Peters, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar bapurau stad Gogerddan.
Llythyron caru rhwng pianydd o wlad Pwyl a Marjorie Pryse
Radwan and Marjorie Pryse
hpeters


hpetersCymdeithas y Penrhyn (16-11-2017)

lynchD. Litt i Daniel Huws 8.11.17 (13-11-2017)

Anrhydeddu Daniel Huws gyda gradd D.Litt., er anrhydedd gan Brifysgol Cymru.
danielTrefeurig yn COFIO 12.11.17 (12-11-2017)

cofio


Y Parchg Lyn Lewis Dafis; Y Parchg Peter Thomas; Emyr Charles Davies, MBE

Cymdeithas y Penrhyn (18-10-2017)

:rewhuws


clawrEglwys Salem Coedgruffydd (28-09-2017)

Mae ymddiriedolwyr Eglwys Salem Coedgruffydd wedi penderfynu cau mynwent y capel. Mae'r ymddiriedolwyr yn gofyn i deuluoedd y rhai sydd wedi eu claddu yn y fynwent anfon eu manylion cyswllt atynt trwy law 10 Cae Mawr, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EJ (neu salem.coedgruffydd@gmail.com).

Cymdeithas y Penrhyn (21-09-2017)

Y Parchg Ddr D. Ben Rees yn trafod ei lyfr diweddaraf Cledwyn Hughes o Fôn. Cyflwynwyd gan y cadeirydd Anwen Pierce.
dbenrees


anwenpierceTAITH TRACTORAU 17.9.17 (17-09-2017)

tractorFfordd ar gau (16-09-2017)

Cau Ffordd Dros Dro C1016 Penrhyn-coch. O 'Cartref' i 'Bronderw'.

6pm tan hanner nos 11/9/2017 hyd 15/9/2017. Mynediad drwyddo i gerbydau'r gwasanaethau brys
20 yr awr twy'r pentref! (08-09-2017)

ugainGegin y Bobol (wedi cau 28.9.17) (25-07-2017)

CROESO I GEGIN Y BOBOL


ger Swyddfa'r Post


Cegin


Cegin


Cegin20 milltir yr awr? (13-07-2017)

heolydd 20Horeb: Taith i Rydwilym 9.7.17 (10-07-2017)

taith 2017Aelod Seneddol Ceredigion 9.6.17 (13-06-2017)

Ben Lake AS


BenHoreb (11-06-2017)

Oedfa Coda Ni 11.6.17


Gwynfor

GwynforMari

MariFeioled

FeioledFfred

FfredY Gynulleidfa 1

Y Gynulleidfa 1Y Gynulleidfa 2

Y Gynulleidfa 2
Etholaid Cyffredinol 2017 (09-06-2017)

ETHOLIAD CYFFREDINOL 8 MEHEFIN: Y DEWIS YNG NGHEREDIGION
lecsiwnCinio Bara Caws Cymorth Cristnogol (17-05-2017)

dileu


dileuCyngor Cymuned Trefeurig (16-05-2017)

richardEtholiadau Cyngor Sir Ceredigion (05-04-2017)

daiEisteddfod Penrhyn-coch (31-03-2017)

Llyr Wyn Williams, AbersochCymdeithas y Penrhyn (19-03-2017)

elin


mairwenEglwys S Ioan: Cwis a Chawl 24.2.17 (25-02-2017)

cwisCymdeithas y Penrhyn (16-02-2017)

lynLleuad Eira 10.2.17 (10-02-2017)

lleuad


lleuadGwanwyn ar y ffordd (26-01-2017)

deryn


eirlysHeol ar Agor (19-01-2017)

Heol ar gau (O groesffordd Gogerddan tuag at y brif heol i Aberystwyth heibio i bont y rheilffordd) 9-16/1/17


bontCymdeithas y Penrhyn (18-01-2017)

Lyn Lewis Dafis yn rhoi sgwrs ddifyr am John Thomas, y ffotograffydd.
lyn