Newyddion lleol a digwyddiadau
Mae'r twll wedi mynd! c.20/12/2016 (24-12-2016)

twllHoreb (19-12-2016)

Capel yn llawn ar gyfer Oedfa'r Nadolig
horebPlygain 15/12/2016 (17-12-2016)

plygain


plygainEglwys S Ioan (05-12-2016)


coed


coedSTORM 17.11.16 (18-11-2016)

storm


storm


Capel Horeb

Capel HorebCaepl Horeb

Caepl Horebger Cwrt

ger Cwrtger garej Cwrt

ger garej Cwrtger garej Cwrt

ger garej Cwrtheibio Llwyngronw

heibio Llwyngronwheibio Llwyngronw

heibio Llwyngronw
SUL Y COFIO 13.11.16 (16-11-2016)


cofioCymdeithas y Penrhyn 16.11.16 (16-11-2016)

naomi


naomiMerched y Wawr 40 mlynedd (13-11-2016)

Merched y Wawr yn dathlu'r Deugain 10.11.2016


Merched y Wawr yn Dathlu'r Deugain
Taith Tractorau Medi 2016 (11-11-2016)

TAITH TRACTORAU 2016


Dai Mason
Cymdeithas y Penrhyn 20.10.16 (21-10-2016)

danaCampws Newydd - Gogerddan - Cyfarfod 18.10.2016 (20-10-2016)

Dewch i ddarganfod mwy - Campws Newydd - GOGERDDAN - Neuadd y Penrhyn 18.10.2016


Cyfle i'r gymuned ddarganfod mwy am brosiect Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (CAMA). Digwyddiad galw heibio cyhoeddus o 5.30 yp i'w ddilyn gan gyflwyniad am 7yh.

ibersCymdeithas y Penrhyn (21-09-2016)

eurig


eurig


eurig


eurig


eurig


eurigMerched y Wawr a Beiciau Gwaed Cymru (13-09-2016)

myw


myw


myw


myw


Ar ol saib dros yr haf roedd yn amser i Ferched y Wawr Penrhyn-coch ail ddechrau am y tymor ac ar y noson agoriadol Nos Iau 8fed o Fedi cafwyd gwmni tri gwirfoddolwr o Feiciau Gwaed Cymru. Cafwyd amser i weld un o'r beiciau modur tu allan y neuadd ac fe fu Medwyn Parry y cydlynydd yn esbonio i ni y gwaith gwych maen't yn gwneud. Agoriad llygad oedd cael gwybod eu bod yn mynd a gwaed a llaeth y fron o ysbyty i ysbyty yn y Canolbarth a'r De bron bob dydd a hynny yn hollol wirfoddol ac yn hollol ddibynnol ar gyfraniadau ariannol y cyhoedd. Os ydych am ragor o wybodaeth mae ganddynt wefan www.bloodbikeswales.org.uk ac hefyd dudalen weblyfr
mwy

Llety Ifan Hen Wind Turbine 16.6.2016 (01-09-2016)

Melin Wynt Llety Ifan


llety


lety


Yr olygfa o'r garej


Melin Wynt Pencwm (01-09-2016)

pencwm


pencwm


pencwm


pencwm


pencwm


pencwmOsian Roberts yn ymweld â Phenrhyn-coch 26.8.16 (30-08-2016)

Croeso Osian i Benrhyn-coch


osian


Osian Roberts


Osian


Osian


OsianCodi arian (20-07-2016)

sorellaY Tincer Mai 2016 (23-06-2016)

Y Tincer Mai 2016

Cymorth Cristnogol (22-06-2016)

Cymorth Cristnogol: Diolch i'r casglwyr a'r cyfranwyr.

Cyngor Cymuned Trefeurig (16-06-2016)

Eirian


Eirian Reynolds Cadeirydd Cyngor Cymuned Trefeurig

2016-17Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch Mercher 25 Mai (27-05-2016)

Taith clybiau pêl-droed i ddathlu cyffro'r Ewros gyda'r cefnogwyrAMSERLEN]Gwely a Brecwast ym Mhenrhyn-coch (07-05-2016)

bb


mwy

Heol ar Gau (Posib) (06-05-2016)

HEOL AR GAU (POSIB) 26-27/4 a 2-6/5/2016: IBERS i MYNYDD GORDDU trwy PENRHYN-COCHgorddu


gordd

 


Llongyfarchiadau i Clwb Penrhyn-coch (01-05-2016)

Llongyfarchiadau i Clwb Penrhyn-coch am ennill y bencampwriaeth a dyrchafiad tymor nesaf.

Llongyfarchiadau i Dai Mason (01-05-2016)

daiEisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 22-23.4.16 (26-04-2016)

cadair


mwy

PERO wedi dod adref! (26-04-2016)

pero


Mae stori Pero, Penbanc ym mhob papur dyddiol heddiw:
"Mae teulu o Benrhyn-coch ger Aberystwyth mewn penbleth ar ôl i gi defaid, gafodd ei eni a'i fagu ar eu fferm, deithio 240 o filltiroedd o'i gartre newydd ger y ffin â'r Alban yn ôl atyn nhw yng Ngheredigion.
Fe ddihangodd Pero o'i fferm newydd ger Cockermouth yn Cumbria ddechrau'r mis. Doedd dim sôn amdano ar ôl hynny.
Yna, wythnos diwetha, fe ymddangosodd y ci, sy'n bedair oed, ar stepyn drws fferm Alan a Shan James, a does ganddyn nhw ddim syniad sut mae 'di cyrraedd yno."
mwy

Tincer MAWRTH 2016 (21-04-2016)

TINCER MAWRTH

Heol ar gau 4-8/4 (09-04-2016)

BYDD YR HEOL I GEFN-LLWYD HEIBIO STAD MAESYREFAIL AR GAU 48 EBRILL 2016


Cefnllwyd
Noson Ffarwelio i Emyr Pugh-Evans 18.3.2016 (29-03-2016)

emyr pugh

Ffarwel a diolch i Emyr
Rhai Lluniau
Aberjazz

Cymdeithas y Penrhyn (20-03-2016)

sara g


jaci w


mairwen jY Tincer Chwefror 2016 (17-03-2016)

Tincer Chwefror 16

Newydd - Cae Chwarae (07-03-2016)

NEWYDD! - YN Y CAE CHWARAE

 

Cae Chwarae


Cae ChwaraeEira 4.3.16 (04-03-2016)

eira


eiraTINCER IONAWR 2016 (18-02-2016)

TINCER Ionawr 16

Lansiad Taith Rhyw Gymro (13-02-2016)

tedi


Richard


elinor


cynog


tediEnillwyr Cwis, Pwdin a Phaned 2016 (11-02-2016)

cwis


cwis


cwis


cwis


cwisArwydd newydd (01-02-2016)

arwyddEglwys Sant Ioan (29-01-2016)

Enillwyr: Variations on a Theme; ail: Macbooks.
Var


Var


Var


Var


Var


VarEglwys Sant Ioan noson cwis (29-01-2016)

Var


VarYsgol Penrhyn-coch (28-01-2016)

2015 = Categori Melyn
mwy

Cymdeithas y Penrhyn 20.1.2016 (21-01-2016)

Noson ddifyr arall gan Gareth Owen yn sôn am waith ei dad, Ifor Owen (19152007).
Gareth Owen


iforTincer Rhagfyr 2015 (21-01-2016)

Y TINCER Rhagfyr 2015

Calennig 2016 (04-01-2016)

calennigOedfa Nadolig Horeb (01-01-2016)

Oedfa Nadolig yn Horeb 20.12.2015


HorebPLYGAIN PENRHYN-COCH 17.12.2015 (01-01-2016)

PLYGAIN PENRHYN-COCH yn Eglwys S Ioan 17.12.2015


Plant Ysgol Penrhyn


Gweinyddu