Newyddion lleol a digwyddiadau
Llongyfarchiadau i Emyr Pugh-Evans (29-12-2015)

Bydd yn dechrau ar ei swydd newydd ar ôl y Pasg.
Emyr


Mae hysbyseb y swydd newydd ar wefan Ceredigion (gweler isod):

mwy

Gŵyl y Coed, Eglwys S Ioan, Penrhyn-coch 5-13.12.15
(17-12-2015)

Gŵyl y Coed, Eglwys S Ioan, Penrhyn-coch 5-13.12.15 2.00-7.00 p.m.


croeso
Y Tincer Tachwedd 2015 (17-12-2015)

Y Tincer Tachwedd 2015
Y Tincer Tach

Mewn twll (05-12-2015)

Lori olew mewn twll ger stad Glan-ffrwd 3.12.15


lori


lori


Y twll wedi diflannu 20?/12/2016
twllY TINCER Hydref 2015 (19-11-2015)

Y Tincer Hydref 382
tincerSUL Y COFIO 8.11.15 (18-11-2015)

TREFEURIG YN COFIO 2015


lyn


cofio


cofio


cofio


brownies


browniesCymdeithas y Penrhyn (18-11-2015)

Myfanwy Alexander: A oes Heddwch? Sgwrs difyr a doniol.
myfanwyLlyfrau Nadolig 2015 (12-11-2015)

O Ffyrgi i Ffaro, Gomer £8.99
bryanLlyfrau Nadolig 2015 (12-11-2015)

Taith Rhyw Gymro, Gomer £8.99
tediActor o Benrhyn-coch yn Dim ond y Gwir (04-11-2015)

Dim Ond y Gwir - cyfres ddrama newydd 4.11.15 am 8.30 p.m.
marcCymdeithas y Penrhyn (22-10-2015)

Noson Agoriadol


Cymdeithas y Penrhyn 2015-16


yng nghwmni ROBAT ARWYN a chorau lleolRobat Arwyn


crowd


Neuadd y Penrhyn yn llawn


Llyfr Newydd gan Nigel Humpreys 18.9.2015 (22-10-2015)


LLYFR NEWYDD: £7.99 yn y siopau


Nigel


dachTAITH TRACTORAU 20.9.2015 (22-10-2015)

TAITH TRACTORAU 20.9.2015


tractor
Cymdeithas y Penrhyn (22-10-2015)

eirioneddCaniatad i Felin Wynt Pencwm (22-10-2015)

Yn ôl y Cambrian News: Bydd melin wynt 45m yn cael ei adeiladu ar fryn ger fferm Pencwm; a melin wynt 61m ar fferm Llety Ifan Hen, Bont-goch.
mwy

Gwlân. Gwaith newydd Ruth Jên (30-07-2015)

Bydd yr artist Ruth Jên o Dalybont yng Ngheredigion yn trafod ei gwaith diweddaraf 'Gwlân' mewn sgwrs gyda'r darlledwr Dei Tomos ar stondin Prifysgol Aberystwyth ar faes Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau ar fore Mawrth 4 Awst am 11 o'r gloch.
Mae Ruth, sy'n adnabyddus am ei chyfres o ddarluniau o fenywod Cymreig, newydd gwblhau gradd MA mewn Celf yn Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth.
Canolbwynt ei gwaith yw traddodiadau cneifio a nodau clust ffermydd mynydd yng Ngogledd Ceredigion, ac yn benodol fferm Gwenffrwd sydd rhwng Penrhyncoch a Phonterwyd, yng nghysgod mynydd Disgwylfa.
Cafodd ei hysbrydoli gan y traddodiad o wneud carthenni gwlân yn Nhalybont, pentref a fu unwaith yn ganolfan wehyddu o bwys, ac ers tair blynedd bu'n dogfennu'r gwaith o nodi clustiau'r ŵyn a diwrnod cneifio a'r traddodiadau cymdeithasol sy'n glwm gyda'r digwyddiadau hynny.
Bydd ffilm 5 munud o'i gwaith sy'n canolbwyntio ar symudiadau'r cneifiwr wrth gneifio, i'w gweld ar stondin Prifysgol Aberystwyth drwy gydol wythnos yr Eisteddfod.
ruthPob lwc i Zoe Mikaela, Penrhyn-coch (24-07-2015)

Don't Stop believing, Zoe Mikaela:
zoe


mwy

Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch yn dathlu'r 50 (19-07-2015)

Malcolm Allen oedd y g^wr gwadd yn y cinio dathlu yn y Marine
mwy

Llongyfarchiadau i Gruff Lewis, Penrhyn-coch (21-06-2015)

Llongyfarchiadau i Gruff Lewis, Penrhyn-coch ar berfformiad arbennig yn y rasus beics yn Aberystwyth 22.5.15
gruff lewis


gruff


gruff


gruff


gruffLlongyfarchiadau i Dai Mason (21-06-2015)

Llongyfarchiadau i Dai Mason - Cadeirydd Cyngor Cymuned Trefeurig 201516
dai masonLlongyfarchiadau i gangen Merched y Wawr, Penrhyn-coch (19-05-2015)

Trefniant Blodau - Glenys Morgan; Eitem yn defnyddio Botymau - Mair Evans; Dartiau

Penrhyn-coch yn ennill Cwpan Spar Cynghrair y Canolbarth (19-05-2015)

Mattie Davies yn sgorio tair!

Llongyfarchiadau i Dai Mason (28-04-2015)

Dewiswyd y Cyngh Dai Mason yn is-gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 20152016.
dai masonLlongyfarchiadau i Meleri ac Anwen (27-04-2015)

meleri


AnwenParêd Dydd Gŵyl Ddewi 28.2.2015: Linda yn canu (20-04-2015)

Linda yn canu "Marwnad yr Ehedydd" adeg Parêd Dydd Gŵyl Ddewi yn Aberystwyth 28.2.2015

lindaTywynBryncrug 1 Penrhyn-coch 1 (11-04-2015)

TywynBryncrug 1 Penrhyn-coch 1

Heol ar Gau 7-8/4/2015 (09-04-2015)

garth


 


Penrhyn-coch 2 Four Crosses 0 (29-03-2015)

Penrhyn-coch 2 Four Crosses 0

Penrhyn-coch 0 Trefaldwyn 4 (22-03-2015)

Penrhyn-coch 0 Trefaldwyn 4

Cinio Cymdeithas y Penrhyn (22-03-2015)

Noson ddifyr: Richard Morgan yn olrhain bywyd a hanes Syr David James, Pantyfedwen.
cinioLlanrheadr 0 Penrhyn-coch 1 (14-03-2015)

Llanrheadr 0 Penrhyn-coch 1

Penrhyn-coch 3 Cegidfa 2 (13-03-2015)

Penrhyn-coch 3 Cegidfa 2

Aberaeron 1 Penrhyn-coch 2 (07-03-2015)

Aberaeron 1 Penrhyn-coch 2

Penrhyn-coch 5 Aberriw 0 (28-02-2015)

Penrhyn-coch 5 Aberriw 0

Llongyfarchiadau i Sion Hurford (28-02-2015)

Bydd yn cael ei berfformio ym mis Hydref yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd.

Llansanffraid 1 Penrhyn-coch 3 (26-02-2015)

Llansanffraid 1 Penrhyn-coch 3

Prifysgol Aber 1 Penrhyn-coch 6 (14-02-2015)

Prifysgol Aber 1 Penrhyn-coch 6

Machynlleth 0 Penrhyn-coch 3 (07-02-2015)

Machynlleth 0 Penrhyn-coch 3

Arwydd newydd y Neuadd (28-01-2015)

Neuadd y Penrhyn
arwyddPenrhyn-coch 3 Waterloo 1 (25-01-2015)

Penrhyn-coch 3 Waterloo 1

Penrhyn-coch 1 Carno 0 (18-01-2015)

Penrhyn-coch 1 Carno 0

Tincer Ionawr 2015 allan nawr (16-01-2015)

Teyrnged i Eddie Jones; Hanes Ysgol Uppingham y Borth
Tincer

Gweinyddu