Newyddion lleol a digwyddiadau
Enw'r ficer newydd ar y Bwrdd o flaen yr Eglwys (15-12-2014)

bwrddPenrhyn-coch 0 Y Trallwng 0 (13-12-2014)

Penrhyn-coch 0 Y Trallwng 0

Bont 1 Penrhyn-coch 2 (06-12-2014)

Bont 1 Penrhyn-coch 2

Ar yr heol i Salem (04-12-2014)

Ar yr heol i ... SALEM

salem


CulfanCulfan 1
Ffarwelio ag athrawes Ysgol Sul (24-11-2014)

Sul 23/11/2014 oedd Sul olaf Ceri Williams fel Athrawes Ysgol Sul yn Horeb. Bydd y teulu yn symud i'r Gogledd yn fuan. Diolch iddi am ei holl waith gyda'r plant dros y blynyddoedd.


Cymdeithas y Penrhyn (21-11-2014)

GHPTai newydd i Benrhyn-coch (18-11-2014)

Gwaith yn dechrau ar dai newydd ym Mhenrhyn-coch

Penbanc
Llongyfarchiadau i'r Parchg Judith Morris (07-11-2014)

Bydd Judith yn dechrau yn ei swydd newydd ar 1af Ionawr 2015. Bydd yn golled mawr i Horeb a Bethel, Aberystwyth ond yn gaffaeliad mawr i'r Undeb!
Y Parchg Judith Morris

Penrhyn-coch 1 Bow Street 0 (19-10-2014)

Penrhyn-coch 1 Bow Street 0

Cymdeithas y Penrhyn (16-10-2014)

Davies 1


Davies 2Penrhyn-coch 2 Fflint 1 (04-10-2014)

Penrhyn-coch 2 Fflint 1 ar ôl amser ychwanegol

Cymdeithas y Penrhyn: noson agoriadol (24-09-2014)

Noson arbennig yng nghwmni Karen Owen: yn cyflwyno ei cherddi.
Karen OwenHeol ar agor (21-09-2014)

Mae'r Heol (heibio Artro) ar agor

artro


artroY Trallwng 2 Penrhyn-coch 2 (06-09-2014)

Y Trallwng 2 Penrhyn-coch 2

Penrhyn-coch 3 Machynlleth 1 (30-08-2014)

Penrhyn-coch 3 Machynlleth 1
MachWaterloo 3 Penrhyn-coch 2 (24-08-2014)

Waterloo 3 Penrhyn-coch 2

Llongyfarchiadau i Mairwen Jones ac Elsie Morgan (18-08-2014)

Llongyfarchiadau i Mairwen Jones ac Elsie Morgan am dderbyn tystysgrifau anrhydedd oddi wrth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol sir Gâr 2014 am eu gwasanaeth hir i Eisteddfod Penrhyn-coch

Llongyfarchiadau i Gregory Roberts (18-08-2014)

Enillydd Gwobr Goffa Lady Herbert Lewis yn Eisteddfod Sir Gâr.

Hen Ysgol Trefeurig ar werth (09-07-2014)

Hen Ysgol Trefeurig ar werth,

Llongyfarchiadau i Elinor Thorogood. Glasgow dyma fi'n dod! (09-07-2014)

Enillydd Triathlon yn y Caribi. Llun ac adroddiad yn y Cambrian News 10.7.2014.

Ysgol Feithrin Trefeurig (05-07-2014)

Lluniau ac Adroddiad CN 10.7.2014
agoriad


CabanCapel Salem ar werth am £80, 000 (29-06-2014)

Salem Coedgruffydd


Penodi Cyfarwyddwr newydd i IBERS (25-06-2014)

Cyhoeddwyd heddiw, dydd Mercher 25 Mehefin, taw'r Athro Mike Gooding yw Cyfarwyddwr newydd Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), Prifysgol Aberystwyth. Ar hyn o bryd mae'r Athro Gooding yn Athro Gwyddor Cnydau ac Agronomeg, a Phennaeth yr Ysgol Amaethyddiaeth, Polisi a Datblygu ym Mhrifysgol Reading.


Tincer Mehefin - allan nawr (20-06-2014)

Tincer meh


Tincer mehYsgol Penrhyn-coch (21-05-2014)

Oherwydd rhagolygon y tywydd NI FYDD y disgyblion yn cerdded bore fory. Byddwn yn awr yn gwneud hyn ar y 5ed o Fehefin.Llongyfarchiadau i Sian James (21-05-2014)

Cadeirydd Cyngor Cymuned Trefeurig 2014-15.
Sian JamesTincer mis MAI allan nawr (21-05-2014)

TincerEisteddfod yr Urdd 2014 (06-05-2014)

Llongyfarchiadau i Charlotte Ralphs, Gwenan Hedd Jenkins, Sian Fflur Jenkins, a Seren Wyn Jenkins am ennill cystadleuthau: 108, 125, 140, 142 a 146.
Seren


Seren
gwenan


Gwenan
sian


Sian

mwy

Llongyfarchiadau i Gruff Lewis, Penrhyn-coch (22-04-2014)

Llongyfarchiadau i Gruff Lewis, Penrhyn-coch ym myd y beiciau.

Tincer mis Ebrill allan (16-04-2014)

TincerEisteddfod Penrhyn-coch (06-04-2014)

Anwen James, Aberystwyth

Penrhyn-coch 1 Llandudno 2 (05-04-2014)

Penrhyn-coch 1 Llandudno 2

Eisteddfod Penrhyn-coch: Enillydd Tlws yr Ifanc (05-04-2014)

Llongyfarchiadau i Bryn Griffiths, Aberaeron

Caersws 1 Penrhyn-coch 1 (02-04-2014)

Caersws 1 Penrhyn-coch 1

Derwyddon Cefn 1 Penrhyn-coch 1 (30-03-2014)

Derwyddon Cefn 1 Penrhyn-coch 1

Er Cof am Gwenno Fflur Tudor (27-03-2014)

Cannoedd yn cefnogi gêm er cof am Gwenno Fflur Tudor, a fu farw mewn damwain car ar yr A487 rhwng Llanon a Llanrhystud Dydd Llun, 27 Ionawr 2014.
mwy

Penrhyn-coch 2 Penycae 3 (22-03-2014)

Penrhyn-coch 2 Penycae 3

TINCER MAWRTH allan nawr (20-03-2014)

Tincer MawrthPenrhyn-coch 0 Porthmadog 1 (15-03-2014)

Penrhyn-coch 0 Porthmadog 1

Cinio Cymdeithas y Penrhyn (15-03-2014)

Cinio CyP


RLMYsgol Gymunedol Penrhyn-coch (13-03-2014)

Cyntaf i'r Parti Deulais; Cyntaf i'r Côr. Da iawn.

Fflint 1 Penrhyn-coch 0 (08-03-2014)

Fflint 1 Penrhyn-coch 0

Horeb: Cawl a Chân (07-03-2014)

Horeb: Cawl a Chân
Cawl


mwy

Penrhyn-coch 2 Rhydymwyn 0 (01-03-2014)

Penrhyn-coch 2 Rhydymwyn 0

Penrhyn-coch 2 Llanrhaeadr YM 1 (26-02-2014)

Penrhyn-coch 2 Llanrhaeadr YM 1

Rhaeadr 1 Penrhyn-coch 2 (22-02-2014)

Rhaeadr 1 Penrhyn-coch 2

Periglor mewn gofal i Benrhyn-coch (20-02-2014)

Yn wreiddiol o Swydd Caint, ordeiniwyd ef i'r Eglwys yng Nghymru yn Llandaf ym 1987. Cyfarfod sefydlu yn Eglwys Llanbadarn Fawr ar 8 Mai.

Tincer Chwefror allan! (20-02-2014)

ChweCymdeithas y Penrhyn: Iestyn Hughes (19-02-2014)

Glaw a Hindda oedd testun Iestyn Hughes yng Nghymdeithas y Penrhyn. Cafwyd taith ddifyr drwy'r flwyddyn drwy lygaid y camera.
IestynLlongyfarchiadau i awdur Kelly + Victor (17-02-2014)

Kieran Evans o Dyddewi sydd wedi ennill BAFTA neithiwr. Mae'r ffilm yn seiliedig ar nofel gan Niall Griffiths.
mwy

Storm 12.2.14 (13-02-2014)

Ysgol


HorebOedfa Gomisiynu Zoe Glynne Jones (09-02-2014)

ZGJ


ZGJ


ZGJLlongyfarchiadau i Dîm Clwb Llyfrau Penrhyn-coch (25-01-2014)

Llongyfarchiadau i Dîm Clwb Llyfrau Penrhyn-coch am ennill y cwis yn Noson arbennig yn Neuadd yr Eglwys 24.1.14. Tîm Horeb ddaeth yn ail.

Cylch Ti a Fi Penrhyn-coch (17-01-2014)

Cysylltwch â Zoe (01970) 611516; zoejones34@gmail.com

Tincer Ionawr 2014 (17-01-2014)

Tincer Ionawr 14Cymdeithas y Penrhyn 15.1.14 (15-01-2014)

Beti-Wyn James yn sgwrsio am ei llyfr newydd "A wnaiff y gwragedd..."
Beti-wyn