Newyddion lleol a digwyddiadau
Glaw (23-12-2012)

Pnawn gwlyb ym Mhenrhyn-coch! 22.12.12


Horeb (23-12-2012)

Cynhaliwyd oedfa arbennig ar y thema Angylion pnawn Sul 23.12.12. Y Gweinidog oedd awdur y sgript.
Lluniau o'r oedfa

Tincer mis Rhagfyr allan nawr! 75c (20-12-2012)

Ennill prentisiaeth t14; Olion diddorol t9; Deli newydd t14; + 20 mlynedd yn ôl; Myfyrdod y Nadolig (Elin Pierce Barder); Colofn Mrs Jones; Bedydd tân - Dai Mason; O'r Cynulliad (Elin Jones); Ysgolion a Tasg y Tincer.

Nyrsys y Flwyddyn 2012 (20-12-2012)

Y stori llawn - tudalen flaen Y Tincer mis Rhagfyr 12.
Maureen Jones
Maureen Jones

Sali Burns
Sali BurnsPlygain Penrhyn-coch (20-12-2012)

Lluniau i gyd: Plygain Penrhyn 2012

Codi Arian ar gyfer Ward Angharad (19-12-2012)

Codi arian at achos da: Y Grinch yn arwain côr Ysgol Penrhyn-coch, a Heno (S4C) yn ffilmio!
Nadolig Llawen
Nadolig Llawen

Y Grinch
Y Grinch

Y Grinch a Heno
Y Grinch a Heno

Y dyrfa o flaen y garej 1
Y dyrfa o flaen y garej 1

Y dyrfa o flaen y garej 2
Y dyrfa o flaen y garej 2

Y côr
Y côrJoseph Scannell, Penrhyn-coch yn perfformio yn Sleeping Beauty (15-12-2012)

Gweler llun o'r rihyrsals Western Mail 15 Rhag 2012, tud. 25
mwy

Cegidfa 3 Penrhyn-coch 2 (13-12-2012)

Y Tymor hyd yn hyn:


Rhyddid Ceredigion i Matthew? (04-12-2012)

Cyngor Cymuned Trefeurig wedi anfon llythyr i longyfarch Matthew Wilson. CN 6.12.12

Nyrs Osteoporosis wedi cael yr MBE (04-12-2012)

Mae Debbie Stone, Penhyn-coch, wedi derbyn yr MBE am ei gwasanaeth i Osteoporosis yng Ngheredigion. CN 6.12.12

Salem Soldier: erthygl yn y Western Mail (03-12-2012)

"'Tale of a father and son from a backwater who saw the world': book tells of changes to area after their return." erthygl tud. 14 WM
mwy

Caergybi 2 Penrhyn-coch 2 (01-12-2012)

Caergybi 2 Penrhyn-coch 2

Salem Soldier, Elfed a Brian Davies (Y Lolfa) (22-11-2012)

Noson arbennig yng Nghymdeithas y Penrhyn - pan gafwyd cyflwyniad diddorol trwy gyfrwng hen luniau o gymeriadau'r ardal.
Brian Davies yn sôn am ei lyfr:
Brian Davies


Mairwen Jones

Mairwen Jones yn diolch trwy gyfrwng penillion:

Penrhyn-coch 0 Porthmadog 4 (17-11-2012)

Y Tymor hyd yn hyn:


Y Tincer mis Tachwedd allan nawr! (14-11-2012)

75c. 24 tudalen llawn lliw.

Eisteddfod Penrhyn-coch 2013: Testunau Llên (14-11-2012)

Beirniad Llên: Mair Wyn, Brynaman; Cerddoriaeth: Ann Atkinson. Dylai'r cyfansoddiadau gael eu gyrru trwy'r post i'r Ysg. Mairwen Jones, 7 Tan-y-berth, Penrhyn-coch, Aberystwyth SY23 3XH neu ebost i'r is-ysg. Rhoshelyg@btinternet.com cyn 8 Ebrill.

Eisteddfod 2013, Testunau Llên

Penrhyn-coch 1 Y Bari 2 (11-11-2012)

Penrhyn-coch 1 Y Bari 2

Darn o'r gêm ar YouTube

Ymchwil i'r Llifogydd: Yn eisiau: ATGOFION (07-11-2012)

Annwyl Olygydd,
Ar hyn o bryd, mae prosiect sy'n ymchwilio i hanes llifogydd, ac atgofion pobl ohonynt yn ardal yr Elenydd yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gall gwybodaeth ac atgofion pobl a gofnodir mewn dyddiaduron ac ati fod yn ffynhonnell hollbwysig wrth geisio ail-greu hanes llifogydd mewn ardal gyda diffyg offer monitro ond hanes o lifogydd. Os oes unrhyw un â dyddiadur neu gofnodion tebyg o dywydd neu lifogydd hanesyddol, ac yn fodlon i'w rhannu er mwyn cyfrannu at y prosiect yma, byddai hyn o fudd mawr i'r gwaith a byddem yn hynod ddiolchgar. Yn amlwg, mae cofnodion fel hyn yn aml yn rhai personol iawn, a gallwn sicrhau mai dim ond ar gyfer pwrpas yr ymchwil y'u defnyddir. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Hywel Griffiths (hmg@aber.ac.uk 01970 622674) neu Llion Parry (lrp9@aber.ac.uk).


Yn eisiau: Ecsdras! (05-11-2012)

Mae cyfres newydd 'Mathias' yn cychwyn ffilmio yr hydref yma yn Aberystwyth. Ffansio fod yn ecsdra? Cyswllt: bwp801@gmail.com
mwy

Lisa Angharad (03-11-2012)

Llety Parc yn llawn dop i glywed Dafydd Iwan a Lisa Angharad a'i ffrindiau:
Dafydd Iwan


Dafydd Iwan

Dafydd Iwan


Dafydd Iwan

Lisa Angharad


Lisa Angharad

Gwenno a Mari


Gwenno a Mari

Beth


Beth


Derwyddon Cefn 3 Penrhyn-coch 0 (03-11-2012)

Derwyddon Cefn 3 Penrhyn-coch 0
Y Tymor hyd yn hyn:


Penrhyn-coch 2 Llanrheadr 1 (20-10-2012)

Penrhyn-coch 2 Llanrheadr 1

Y Tincer mis Hydref allan nawr! (17-10-2012)

Bargen am 75c.

6 o dai newydd i Benrhyn-coch (Penbanc) (16-10-2012)

Roedd Cyngor Cymuned Trefeurig yn erbyn y datblygiad ar sail diogelwch y fforddd. Ond argymell y datblygiad wnaeth Cyngor Sir Ceredigion. Y stori llawn yn y CN 18.10.2012.

Grant £25, 000 i Ddatblygiad yr Iaith Cymraeg (16-10-2012)

Y stori yn llawn Cambrian News 18.10.2012.
mwy

Cylch Meithrin i adeiladu ar safle'r ysgol (16-10-2012)

Adeiladu i ddechrau yn fuan.

Y Tincer yn drydydd! (13-10-2012)

Llongyfarchiadau i'r Angor am ennill Eisteddfod Papurau Bro Ceredigion ac i Lais Aeron am ddod yn ail ac i'r Tincer am ddod yn drydydd.
Y Canlyniadau i gyd

Llandudno 1 Penrhyn-coch 1 (13-10-2012)

Llandudno 1 Penrhyn-coch 1

Gwobr i Aneurin Thomas (10-10-2012)

Cyflwynwyd Gwobr Dyn Clwb y Flwyddyn i Aneurin Thomas gan gapten Cymru Ashley Williams a Jonathan Bridgeman o'r HSBC, mewn cinio dan nawdd Cymdeithas Pêl-droed Cymru a gynhaliwyd yn Amgueddfa Cymru, Caerdydd nos Lun 8.10.12.

Rhyddid Tref Aberystwyth i Matthew Wilson? (10-10-2012)

Galwodd cyn faer Aberystwyth, Hywel T. Jones i Gyngor Tref Aberystwyth gyflwyno Rhyddid y dref i Matthew Wilson am ei ddewrder. CN 10.10.12
mwy

Diwrnod i'r Brenin (07-10-2012)

Rhai lluniau o'r Digwyddiad.
Diwrnod i'r Brenin

Oedfa Gomisiynu (30-09-2012)

Oedfa ym Methel Aberystwyth.
Clawr y Rhaglen
Trefn yr Oedfa

Penrhyn-coch 1 Rhyl 2 (29-09-2012)

Penrhyn-coch 1 Rhyl 2

Salem Soldier, Elfed a Brian Davies (28-09-2012)

gan Y Lolfa. £9.95. Taith o Ogledd sir Aberteifi i uffern rhyfel yng Ngogledd Affrica a'r Eidal.
Salem Soldier


Y Groes Filwrol i Benrhyn-coch (28-09-2012)

Saethwyd Matthew, sy'n aelod o'r 2 Rifles Gogledd Iwerddon yn ei ban a bu'n anymwybodol am 30 eiliad cyn rhedeg i achub ei gyd filwr.
Digwyddodd yn ystod ymladd yn Nhalaith Helmand, Afganistan.
mwy

Rhyl 2 Penrhyn-coch 1 (22-09-2012)

Rhyl 2 Penrhyn-coch 1

Y TINCER Mis Medi - Diwyg NEWYDD (19-09-2012)

Rhifyn 24 tudalen.

Taith Tractor 16 Medi 2012 (18-09-2012)

TAITH TRACTOR PENRHYN-COCH 2012: yr elw at Ysgol PENRHYN-COCH

Tractor 1
Tractor 1

Tractor 2
Tractor 2

Tractor 3
Tractor 3


RHAGOR O LUNIAU: CLICIWCH FAN HYN

Penrhyn-coch 0 Bwcle 3 (15-09-2012)

Penrhyn-coch 0 Bwcle 3

Penrhyn-coch 1 Rhaeadr 1 (12-09-2012)

Penalti Llyr Hughes

Aneirin Hughes i actio ran Gwynfor Evans (11-09-2012)

Aneirin Hughes yn portreadu Gwynfor

Gwynfor

Datganiad gan S4C:
Mae Gwynfor, a ysgrifennwyd gan yr Archdderwydd T James Jones, yn ail-greu blwyddyn dyngedfennol ym mywyd Gwynfor Evans, gyda'r actor Aneirin Hughes yn portreadu Gwynfor.
Ym mis Medi 1979, fe wnaeth Llywodraeth Geidwadol newydd Margaret Thatcher dro bedol trwy gyhoeddi na fyddant yn sefydlu sianel deledu Gymraeg er gwaethaf addewid i wneud hynny yn eu maniffesto.
Arweiniodd hyn at benderfyniad Gwynfor Evans i gyhoeddi ympryd hyd farwolaeth ac o fewn 12 mis, roedd y Llywodraeth wedi cyhoeddi tro pedol arall ac wedi penderfynu sefydlu gwasanaeth teledu S4C.
Meddai'r cynhyrchydd Lona Llewelyn Davies, “Mae'n bortread cynnes, sensitif o ddyn dewr a wnaeth benderfyniad ysgytwol a allai fod wedi arwain at ei farwolaeth. Mae'r ddrama ddogfen wedi seilio'n gadarn ar hanes ond mae hefyd yn caniatáu i ddychymyg yr awdur T James Jones dwrio i psyche Gwynfor Evans ar y pryd.”
Ymhlith y rhai sy'n cymryd rhan mae aelodau amlwg o Blaid Cymru ar y pryd, yr Arglwydd Dafydd Wigley a Peter Hughes Griffiths, y sylwebydd cyfryngau, Euryn Ogwen, cyn brif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Emyr Jenkins, mab Gwynfor Evans, Guto Prys ap Gwynfor, ei ferch Meinir Ffransis, a'i gŵr hithau, yr ymgyrchydd iaith blaenllaw Ffred Ffransis.
mwy

Rhydymwyn 5 Penrhyn-coch 1 (09-09-2012)

Rhydymwyn 5 Penrhyn-coch 1

Penrhyn-coch 3 Penycae 1 (01-09-2012)

Penrhyn-coch 3 Penycae 1

Penrhyn-coch 4 Rhuthun 2 (25-08-2012)

Penrhyn-coch 4 Rhuthun 2

Linda Penbryn (11-08-2012)

Yn wyneb haul llygad goleuni: Urddwyd Linda i'r Orsedd 10 Awst yn Eisteddfod Bro Morgannwg.
Linda PenbrynGlywsoch chi'r Clychau? (27-07-2012)

12 awr cyn i'r Gemau gychwyn yn swyddogol canwyd y clychau ar draws Prydain.

IBERS yn lansio apps newydd (24-07-2012)

farmGRAZE: Mesur faint o borfa sydd ar gael mewn cae ar gyfer yr anifeiliaid...

horseration: Mesur faint o fwyd sydd angen ar y ceffyl...
mwy

Ysgol Penrhyn-coch: Adroddiad Estyn (23-07-2012)

Mae perfformiad presennol yr ysgol yn dda oherwydd bod:

medrau llythrennedd disgyblion o bob oedran yn dda;
y rhan fwyaf o'r disgyblion yn gweithio i'w llawn botensial;
disgyblion yn arddangos parch a gofal tuag at ei gilydd;
profiadau dysgu yn bodloni anghenion disgyblion yn llwyddiannus; ac
ansawdd yr addysgu ac asesu yn dda.

Mae rhagolygon gwella'r ysgol yn dda oherwydd bod:

gweledigaeth glir y tîm rheoli yn rhoi arweiniad strategol effeithiol i waith yr ysgol;
staff yn ymdrechu'n barhaus i wella ar berfformiad blaenorol;
yr ysgol wedi ymateb yn gadarnhaol i flaenoriaethau lleol a chenedlaethol;
data perfformiad yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol i wella safonau; a bod
cydweithio'n effeithiol gyda partneriaid strategol yn cael effaith fuddiol ar les a deilliannau disgyblion.

Er mwyn gwella ymhellach mae angen i'r ysgol:

A1 gynyddu'r canrannau o ddisgyblion sy'n cyrraedd lefelau 3 a 5;
A2 cryfhau rôl y llywodraethwyr fel cyfeillion beirniadol i'r ysgol; a
A3 rhoi ffocws cliriach yn y cynllun datblygu ar brif flaenoriaethau'r ysgol.
Beth sy'n digwydd nesaf?
Bydd yr ysgol yn llunio cynllun gweithredu sy'n dangos sut y bydd yn mynd i'r afael â'r argymhellion.
mwy

Apwyntiad yr Athro Scollan i'r gadair bwyd a ffermio (16-07-2012)

Yn ôl y Cyfarwyddwr: Yr Athro Wayne Powell: 'Bydd apwyntiad yr Athro Nigel Scollan i Gadair Waitrose Bwyd a Ffermio yn canolbwyntio ar greu'r cysylltiadau rhwng amaethyddiaeth, gwyddoniaeth ac un o'r meddylwyr mwyaf blaenllaw ym myd y siopau mawr. Rwyf yn hynod falch o'i apwyntiad ac yn edrych ymlaen i adeiladu'r cysylltiadau pellach gyda Waitrose a'u partneriaid'.
mwy

Bright Horizons? (04-07-2012)

Contract gyda'r Brifysgol yn gorffen 30/9/2012. Mae'r dyfodol yn ansicr. A fydd tîm rheoli lleol wrth y llyw?

Cymorth Cristnogol (02-07-2012)

Cyfanswm casgliad Penrhyn-coch eleni yw £1,032.39 – mae hyn yn cynnwys £133.50 a godwyd mewn dau o foreau coffi yn y gymuned a drefnir ddwywaith y mis gan Eglwys Sant Ioan. Hoffai'r Trefnydd, Ceris Gruffudd, a'r Trysorydd, Eleri James, ddiolch i bawb a fu'n casglu yn y pentref er sicrhau fod casgliad yn digwydd yn y pentref eleni eto.

Gwobr CAVO (27-06-2012)

Llongyfarchiadau i Wendy Reynolds, Mudiad y Brownies am ennill Gwobr CAVO

MBE arall i Benrhyn-coch (17-06-2012)

Mae Debbie Stone wedi derbyn yr MBE am ei gwasanaeth arbenigol i Osteoporosis.


£160K Grant i'r Ysgol Feithrin (15-06-2012)

Bydd yr adeilad newydd drs nesaf i'r Ysgol. Bydd yn agor blwyddyn nesaf, ac yn cynnig brecwast dyddiol, a chlwb ar ôl ysgol, yn gofalu am blant rhwng 2 ac 11 oed.
"Newyddion da ar ôl y llifogydd wythnos nesaf. Heb Grant y Loteri ni fyddai hyn wedu digwydd", medd Delyth James.
Ar y funud mae safon yr adeiladau yn wael. Mae'r Grŵp eisoes wedi codi £20K tuag at y Prosiect.

mwy

Pistolau Gornesta Gogerddan i'w gweld yn Amgueddfa Ceredigion (15-06-2012)

Prynwyd y pistolau mewn arwerthiant yn Llundain ynghyd â chas mahogani, fflasg bowdwr, mowld pelenni plwm ac eitemau bychain eraill ar gyfer glanhau'r gynnau. 'Nid ydym yn gwybod os defnyddiwyd y gynnau erioed mewn gornest neu pam y prynwyd hwy gan y teulu yn y lle cyntaf. Ond gobeithiwn wybod mwy.'

Gwnaeth y teulu Pryse o Gogerddan eu harian o gloddio arian a phlwm yng Ngheredigion. Ar un adeg roeddent yn dirfeddianwyr cyfoethog iawn yn yr ardal hon. Mae hanes y teulu yn ymestyn dros sawl canrif. Ond yn y diwedd gwerthwyd yr ystâd i Brifysgol Aberystwyth ac yn awr mae'n rhan o'r Ganolfan Astudiaethau Amgylcheddol. Ymddengys y pistolau yn yr amgueddfa wrth ymyl eitemau eraill o ystâd y teulu Pryse, gan gynnwys lluniau a throffïau hela.

mwy

Syrjeri Ystwyth wedi symud allan i IBERS. (11-06-2012)

Oherwydd difrod y llifogydd mae'r Syrjeri wedi gorfod symud allan i IBERS (hen adeilad Cyngor Cefn Gwlad Cymru).
mwy

Lligofydd ym Mhenrhyn-coch (09-06-2012)

Lligofydd ym Mhenrhyn-coch

Llifogydd: yr heol i'r Sgwar ar agor 2.00 pm (09-06-2012)

Llifogydd: yr heol i'r Sgwar ar agor.

Gorsedd y Beirdd 2012 (31-05-2012)

LLONGYFARCHIADAU I LINDA GRIFFITHS, Pen-bont Rhydybeddau fydd yn cael ei hurddo yn Eisteddfod Bro Morgannwg eleni (Gwisg Werdd - Gwener, Awst 10, 2012.)

"Mae'n enw cyfarwydd fel unawdydd gwerin ac fel aelod o'r grŵp poblogaidd Plethyn. Un o Bontrobert ym Maldwyn yn wreiddiol. Bu'n diddanu cynulleidfaoedd ym mhob rhan o Gymru, yn y gwledydd Celtaidd, yn yr Unol Daleithiau a Chanada, yn ystod cyfnod o dros 30 mlynedd."

Linda Griffiths


Linda Griffiths a Lisa yn canu 'Tra Bo Dau' yn y Smithsonian, 2009
Tra Bo Dau
Plethyn yn canu:
Tân yn Llŷn
Breuddwyd Glyndŵr
Seidir Ddoe

Llongyfarchiadau hefyd i Stephen Jones, 104 o gapiau dros Gymru, a aned ym Mhenrhyn-coch - yntau yn ennill y wisg las.
"Enillodd 104 o gapiau dros dîm rygbi Cymru yn safle'r maswr. Mae'n Gymro i'r carn ac wedi bod yn was ffyddlon a phoblogaidd i'w gamp a'i wlad ac yn un sydd wedi sbarduno a chynorthwyo chwaraewyr ifanc. Mae wedi bod yn llysgennad ardderchog yn rhyngwladol dros y Llewod yn 2005 a 2009 ac wedi ymddangos dros 200 o weithiau i'r Scarlets, gan sgorio 2000 o bwyntiau."


mwy

Pob hwyl i Gôr Eisteddfod Ysgol Penrhyn-coch (31-05-2012)

Pob hwyl i Gor Eisteddfod Ysgol Penrhyn-coch fydd yn recordio CD yfory (Iau) ac yn canu yn agoriad swyddogol B&Q am 10.00 bore Gwener!


Fflam Olympaidd. (27-05-2012)

Pob lwc i Danielle, Derfel a Jacqueline wrth gario'r fflam Olympaidd.
Mae'r Fflam Olympaidd wedi bod! (ond nid i Drefeurig)Llongyfarchiadau i Jacqueline Minchin (yn cario'r fflam trwy Lannarth) a Derfel Reynolds (yn cario'r fflam trwy Lan-non) ar 27 Mai 2012. A Danielle Pryce, Cwmerfyn yn cario trwy Dal-y-bont ar 28 Mai.
Derfel


Derfel Reynolds yn cario'r Fflam Olympaidd trwy Lan-non.

 


£13m arall i IBERS (24-05-2012)

£13m arall i IBERS
mwy

Merched y Wawr Penrhyn-coch ar y brig! (20-05-2012)

Dydd Sadwrn 29 Mai ym Machynlleth - Gŵyl Haf MyW - bu MyW Penrhyn-coch yn llwyddiannus mewn 2 gystadleuaeth - y Parti Llefaru ac aelod unigol yn ennill wrth gyfansoddi pennill i roi ar garden Nadolig. (Yn y siopau yn fuan).

Y Tincer - mis Mai (18-05-2012)

Stori flaen: Datblygu cnwd bio-ynni

Agor Tŷ Gwydr newydd gwerth £6.8m yn IBERS (14-05-2012)

'Mae agor y Ganolfan Planhigion Ffenomics Cenedlaethol yn golygu fod gan ymchwilwyr y dechnoleg diweddaraf er mwyn datblygu cnydau amrywiol sy'n medru tyfu o dan amodau anodd, a gwneud cyfraniad i gynhyrchu bwyd y dyfodol', Yr Athro Wayne Powell, Cyfarwyddwr IBERS.
mwy

Penrhyn-coch a Channes! (11-05-2012)

Ffilm yn seiliedig ar lyfr Niall Griffiths, Kelly + Victor yn ymddangos yn Cannes 16 – 27 Mai 2012. KELLY + VICTOR: Hot Property Films; Cynhyrchydd: Janine Marmot; Actorion: Antonia Campbell-Hughes a Julian Morris.
mwy

O Blas Gogerddan i Fae Caerdydd (08-05-2012)

"1841 oedd y tro cyntaf i gyfrifiad swyddogol cael ei gynnal yn y gwledydd hyn ers dyddiau Gwilym Concwerwr, ac mae pori'r trwy'r canlyniadau yn ffordd ddifyr a diddorol o dreulio ychydig o oriau hesb. Am resymau a ddaw'n amlwg yn ddigon buan, bues i'n edrych yn ddiweddar ar gofnodion plwyf nid nepell o Aberystwyth, sef Trefeurig. Mae yna ddau beth sy'n eich taro chi'n syth am Drefeurig yn 1841; yn gyntaf bod Penrhyn-coch yn lle hynod o dlawd, bychan a di-nod, ac yn ail mai dim ond llond dwrn o drigolion y plwyf oedd wedi eu geni y tu fas i Sir Aberteifi. Go brin fod y naill beth na'r llall yn wir heddiw..."
mwy

Canlyniad: Dai Mason 422; Dai Suter 300 (04-05-2012)

Llongyfarchiadau i Dai Mason.
Canlyniadau Ceredigion
Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ethol Ellen ap Gwynn fel arweinydd (11 Mai). Mae 19 cynghorydd Plaid Cymru a etholwyd ar 3 Mai wedi ffurfio 'clymblaid' â'r rhai o'r pleidiau eraill. Y 'Llais Annibynnol / Independent Voice' sef Dafydd Edwards (Llansantffraed) a Dai Mason (Trefeurig), a Hag Harris (Llafur) ymunodd yn gyntaf. Ymunodd y grŵp Annibynnol arall o 12, dau ddiwrnod yn ddiweddarach. Y gwrthwynebwyr fydd 7 aelod o'r Democratiaid Rhyddfrydol ac un aelod Annibynnol arall, sef Aled Davies (Aberystwyth Rheidol).
mwy

Y Tincer Ebrill 2012 allan nawr! (26-04-2012)

Stori flaen: Yr haul yn disgleirio i Swyddfa Bost y pentref.

Eisteddfod Penrhyn-coch 2012: Y Canlyniadau i gyd (23-04-2012)

Eisteddfod Penrhyn-coch 2012: Y Canlyniadau i gyd
mwy

Enillydd y Gadair (22-04-2012)

Enillydd y Gadair yn Eisteddfod Penrhyn-coch 2012 yw John Meurig Edwards, Aberhonddu. Brodor o Bontrhydfendigaid.

PENWYTHNOS yr Eisteddfod (20-04-2012)

Dechrau heno am 5.30. Sadwrn am 12.30 a 6.30.
mwy

Canlyniadau'r Eisteddfod (20-04-2012)

Llongyfarchiadau i Molly Robinson, Maes-yr-efail am ennill 1af ar y canu a'r llefaru oed Meithrin. Ac i'w brawd Connor 1af am adrodd.

Enillydd Tlws yr Ifanc (20-04-2012)

Llongyfarchiadau i Awel Pyrs Evans o Lanfachreth am ennill Tlws yr Ifanc yn Eisteddfod Penrhyn-coch 2012. Mae Awel yn fyfyrwraig ail flwyddyn yng Ngholeg Meirion-Dwyfor.

Canwch y Diawled! (19-04-2012)

CD newydd Bryan Jones ar werth nawr yn y Garej. £9.99.

Ysgol Penrhyn-coch (07-04-2012)

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi ennill gwobr yn Eisteddfod Celf a Chrefft yr Urdd (Cenedlaethol). Mae'r canlyniadau ar gael ar
www.urdd.org
mwy

Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Penrhyn-coch (10-03-2012)

Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Penrhyn-coch am ennill y wobr gyntaf yng nghystadlaethau Parti Deulais Bl. 6 ac Iau, Ensemble Lleisiol Bl.
6 ac iau a Côr Bl 6 ac Iau (Ysgolion hyd at 150 o blant).
Pob hwyl yn yr Eisteddfod Ranbarthol wythnos i'r Sadwrn.

Bryan yr Organ yn cyrraedd y We (23-02-2012)

Mae dros 70, 000 wedi gweld Bryan ar y we yn sylwebu ar gais Alex Cuthbert yn y g?m rygbi rhwng Cymru a'r Alban.

Lisa Angharad ar restr fer ar gyfer cytundeb recordio Decca (18-01-2012)

Mae Lisa Angharad, Pen-bont Rhydybeddau yn un o bedwar sydd ar restr fer ar gyfer ennill cytundeb gyda Decca.

Aeth hi i brifysgol Manceinion i astudio 'Musical Theatre'. Mae hi nawr yn byw yng Nghaerdydd. Mae hi'n cyflwyno ar rhaglen Ddoe am Ddeg ar S4C.

mwy