Newyddion lleol a digwyddiadau
EIRA (27-11-2010)

Arwydd o aeaf caled i ddod? Lluniau Rhagfyr 2010.
mwy

Darlithydd Cymraeg yn cipio gwobr Her Gyfieithu 2010 (16-08-2010)

Mewn seremoni arbennig ar faes Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a'r Cymoedd fe gyhoeddwyd mai Marged Haycock fu'n fuddugol yn yr Her. Roedd hi'n un o drideg chwech aeth ati i drosi darn o stori fer, La folie ?tait venue avec la pluie, o'r Ffrangeg gan awdur o Haiti, Yanick Lahens.
mwy

Eisteddfod yr Urdd 2010 (28-06-2010)

Llongyfarchiadau i: Charlotte Ralphs, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch - 2il Gwehyddu Blwyddyn 2 ac iau.
mwy

Eisteddfod yr Urdd 2010 (28-06-2010)

Seren Jenkins, Ysgol Penrhyn-coch 1af Dylunio a thechnoleg Bl 3 a 4.
mwy

Colli Swyddi (05-02-2010)

Mae hyd at 70 o swyddi llawn-amser yn cael eu colli yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cyhoeddodd cyfarwyddwr y sefydliad, Yr Athro Wayne Powell, hyn mewn cyfarfod ar gampws Llanbadarn ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Gwener.

Dywedodd yr AC lleol, Elin Jones fod hon yn "ergyd fawr".

Mae deilydd portffolio economaidd Cyngor Ceredigion, Eurfyl Evans, wedi dweud bod y newyddion wedi ei "syfrdanu".

Ychwanegodd bod "hyn yn beth ofnadwy mewn ardal mor fach".

Yn ei ffurf bresennol mae disgwyl i'r sefydliad wynebu diffyg ariannol o bron ?2.4m erbyn diwedd y flwyddyn ariannol 2011-12.

Yr amcangyfri yw y bydd gostyngiad o 15% o leiaf mewn cyllid cyhoeddus dros gyfnod o dair blynedd.

Mae'r 70 o swyddi yn cynnwys staff technegol, cynorthwyol, dysgu ac ymchwil.

mwy

Cefnogaeth i Tirion (09-01-2010)

Dydd Calan: G?m o hwyl rhwng tîm o ddynion dros 40 mewn sgidiau glaw v. tîm o fenywod. Codwyd dros ?5,000 rhwng y g?m a'r ocsiwn.
mwy

Eira cynnar 2009 (04-01-2010)

Yr eira wedi cyrraedd Penrhyn-coch a'r ardaloedd cyfagos ar 19 Rhagfyr 2009.