Newyddion lleol a digwyddiadau
Gwobr Pen blwydd y Frenhines i 'IBERS' (20-11-2009)

Dyfarnwyd Gwobr Addysg Uwch ac Addysg Bellach y Frenhines i Brifysgol Aberystwyth. Cafodd y cyhoeddiad ei wneud Nos Fercher 18 Tachwedd mewn derbyniad arbennig ym Mhalas Sant James gan Sefydlydd a Chadeirydd yr Ymddiriedolaeth Pen-blwydd Coroni Brenhinol, Robin Gill CVO.

Mae?r wobr yn cydnabod gwaith gwyddonwyr yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) sydd wedi cyfuno gwaith ymchwil hanfodol i eneteg planhigion gyda thechnegau bridio planhigion yn llwyddiannus er mwyn datblygu mathau o blanhigion sydd yn gwerthu yn dda ac sydd yn ymateb i?r heriau o sicrhau cyflenwadau o fwyd, dŵr ac ynni, a chynaliadwyedd amgylcheddol sydd yn wynebu cymunedau ar draws y byd.


mwy

Llwyddiant yn Steddfod y Bala 2009 (09-08-2009)

Llongyfarchiadau i Mared Emyr Pugh-Evans am ddod yn gyntaf yng Nghystadleuaeth yr Unawd Telyn dan 16 oed; ac i Lisa Healy am ddod yn ail yng Nghystadleuaeth Goffa Elfed Lewys.

Cliciwch ar 'mwy' er mwyn gwrando ar berfformiad Lisa ar wefan y BBC.
mwy

Traffig ar stop (13-07-2009)

Bws yn ceisio troi i'r dde i gyfeiriad Bow Street ac yn methu - 5 o'r gloch Nos Fercher 5 Gorffennaf 2009.


Cyngor Chwaraeon Ceredigion (1) (09-07-2009)

Enillodd Jonathan Evans wobr am ei gyfraniad i bêl-droed.

Mae Debbie Jenkins yn helpu hyfforddi timoedd dan 14, merched dan 16 a thrydydd tîm Penrhyn-coch.

Llongyfarchiadau i Bawb!

Cyngor Chwaraeon Ceredigion (2) (09-07-2009)

Enillodd Derfel Reynolds, Jonathan Evans a Debbie Jenkins wobrwyon mewn seremoni arbennig yn Aberteifi yn ddiweddar.


Llongyfarchiadau i Derfel Reynolds am ennill gwobr am ei gyfraniad arbennig at Chwaraeon ar gyfer yr Anabl.


Merched y Penrhyn yn ennill Ffeinal Canolbarth Cymru (16-04-2009)

Enillodd tîm Merched Penrhyn dan 14 oed yn erbyn Llanidloes ar gaeau Blaendolau yn ddiweddar. Sgoriodd 'Seren y Gêm' Amy Jenkins 4 gôl.

Rhedeg yn Awstralia (24-02-2009)

Llongyfarchiadau i Elinor Thorogood o Benrhyn-coch a oedd yn aelod o dîm merched Prydain yng Ngŵyl Olympaidd yr Ifanc yn Sydney yn ddiweddar. Yn ystod yr un wythnos daeth yn ugeinfed yn y gystadleuaeth unigol i ferched.