Lluniau - Dim Dyddiad (eto!)


<span class='userhigh'>Miss Florrie Hamer</span>

Miss Florrie Hamer<span class='userhigh'>Merched y Wawr yn eu gwisgoedd priodas</span>

Merched y Wawr yn eu gwisgoedd priodas<span class='userhigh'>Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch</span>

Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch<span class='userhigh'>Tîm Pêl-droed Penrhyn-coch v. Tîm Pêl-droed Pobl y Cwm</span>

Tîm Pêl-droed Penrhyn-coch v. Tîm Pêl-droed Pobl y Cwm<span class='userhigh'>Eisteddfod Penrhyn-coch - Mrs Olwen Richards, Rhydaman, y cyfeilyddes am flynyddoedd</span>

Eisteddfod Penrhyn-coch - Mrs Olwen Richards, Rhydaman, y cyfeilyddes am flynyddoedd<span class='userhigh'>Margaret Leighton (actores) yn ffilmio</span>

Margaret Leighton (actores) yn ffilmio<span class='userhigh'>Merched y Wawr, yn eu gwisgoedd priodas</span>

Merched y Wawr, yn eu gwisgoedd priodas<span class='userhigh'>Tŷ Cornel, Penrhyn-coch</span>

Tŷ Cornel, Penrhyn-coch<span class='userhigh'>Cymdeithas Trefeurig: Côr Melindwr. Arweinydd Elwyn Mason</span>

Cymdeithas Trefeurig: Côr Melindwr. Arweinydd Elwyn Mason<span class='userhigh'>Eisteddfod Penrhyn-coch</span>

Eisteddfod Penrhyn-coch<span class='userhigh'>Elin Jenkins, Elen Hughes a Nia Davies. Gwasanaeth Ysgol Sul Sant Ioan yng Nghartref Tregerddan</span>

Elin Jenkins, Elen Hughes a Nia Davies. Gwasanaeth Ysgol Sul Sant Ioan yng Nghartref Tregerddan<span class='userhigh'>Merched y Wawr yn dathlu yn Ffwrnais</span>

Merched y Wawr yn dathlu yn Ffwrnais<span class='userhigh'>Canon Parry</span>

Canon Parry<span class='userhigh'>Parti Merched yn Eglwys Sant Ioan. Llun Bill Evans</span>

Parti Merched yn Eglwys Sant Ioan. Llun Bill Evans<span class='userhigh'>Parti Plygain</span>

Parti Plygain<span class='userhigh'>Ambell i gymeriad o Bobl y Cwm</span>

Ambell i gymeriad o Bobl y Cwm<span class='userhigh'>Sioe Trefeurig</span>

Sioe Trefeurig<span class='userhigh'>Sioe Trefeurig</span>

Sioe Trefeurig<span class='userhigh'>Siop newydd trin gwallt</span>

Siop newydd trin gwallt<span class='userhigh'>WI</span>

WI<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch</span>

Ysgol Penrhyn-coch<span class='userhigh'>Ysgol Trefeurig: Dan Jones y prifathro</span>

Ysgol Trefeurig: Dan Jones y prifathro<span class='userhigh'>Ysgol Sul Salem</span>

Ysgol Sul Salem<span class='userhigh'>Esgob Tyddewi, Y Gwir Barchedig J Wynne Evans</span>

Esgob Tyddewi, Y Gwir Barchedig J Wynne Evans<span class='userhigh'>Eglwys Sant Ioan, Taith Gerdded i Bontgoch</span>

Eglwys Sant Ioan, Taith Gerdded i Bontgoch<span class='userhigh'>Ar y ffordd i Ger-y-llan</span>

Ar y ffordd i Ger-y-llan<span class='userhigh'>Raffl Sioe Penrhyn-coch. Nesta Edwards yn gwerthu tocynnau i Mrs Elen Jones a'i chwaer</span>

Raffl Sioe Penrhyn-coch. Nesta Edwards yn gwerthu tocynnau i Mrs Elen Jones a'i chwaer<span class='userhigh'>Taith Noddedig</span>

Taith Noddedig<span class='userhigh'>Tîm Pêl-droed Penrhyn-coch. Cyril Jenkins, Garej Tymawr, yn cyflwyno crysau i Richard Wyn Davies</span>

Tîm Pêl-droed Penrhyn-coch. Cyril Jenkins, Garej Tymawr, yn cyflwyno crysau i Richard Wyn Davies<span class='userhigh'>Y Tincer ar dâp. Mrs Vera Lloyd a Mrs Gwladys Edwards</span>

Y Tincer ar dâp. Mrs Vera Lloyd a Mrs Gwladys Edwards