LLIFOGYDD 9 Mehefin 2012Diolch i Sara Beechey, Nick Walker, Carwyn Jenkins, Melanie Hughes.
Iard Beech House, Ffordd Penrhyn-coch

2' o ddŵr yn y gerddi

Ffordd Penrhyn


Ffordd Penrhyn


Yr heol yn arwain o Maesyrefail at y Sgwar bore Sadwrn

Llifsgwar


PICNIC AR Y LLYN!

Tempest1


Tempest1


Tempest1


Nant Seilo yn llifo heibio'r Felin: pnawn Sul

Cwmbwa1