Newyddion

Cymdeithas y Penrhyn Cyfarfod Ionawr Alun Davies, Ar Drywydd Llofrudd
alun

(16-01-2020) mwy...
Eglwys Sant Ioan Rhai o'r coed
edwina

(20-12-2019) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn 27.11.19 Hazel Walford Davies yn cyflwyno bywyd a gwaith Owen M. Edwards.
Hazel Walford Davies

(20-12-2019) mwy...
Sul y Cofio
Cofio

(28-11-2019) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Noson i'r Prif Lenor
medal

(17-10-2019) mwy...
Horeb Cwrdd Diolchgarwch
diolch

(03-10-2019) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Festri lawn ar gyfer y noson agoriadol
fets


fetsa

(19-09-2019) mwy...
Taith Tractorau 15.9.19
tractor

(15-09-2019) mwy...
Newyddion i gyd
Dilynwch ni arDilynwch ni ar facebook
Trefeurig arTrefeurig ar twitter
blogspot


O'r parsel canol

EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 2020
CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL


DOLWERDD, LON RHYDYGWYIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, SY23 4DD

Meinirjenks@gmail.com

CYMORTH ARIANNOL

Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol. Mi fydd y ceisiadau yn cael ei ystyried yng nghyfarfod i'w gynnal nos Fawrth 20 Chwefror 2020. Gofynnir i bawb gynnwys y cyfrifon ariannol diweddaraf.


carferiPLYGAIN PENRHYN-COCH 19.12.2019
Plygain


plygain

==

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR 2019:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 


Dyddiadur

26/01/2020 (10.30): Horeb
Y Parchg John Roberts mwy...

02/02/2020 (2.30): Horeb
Oedfa Gymun - y Parchg Peter Thomas mwy...

07/02/2020: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

09/02/2020 (10.30): Horeb
Oedfa deuluol - Parchg Peter Thomas mwy...

12/02/2020 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

16/02/2020 (10.00): Horeb
Y Parchg Judith Morris - ym Methel, Aberystwyth mwy...

19/02/2020 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
mwy...

19/02/2020: Y Tincer
Dyddiad cyhoeddi mwy...

19/02/2020 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Ioan Lord, Gweithfeydd Mwyn Cwm Rheidol mwy...

23/02/2020 (10.00): Horeb
Y Parchg Peter Thomas yng Nghapel Pen-llwyn mwy...

26/02/2020 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

06/03/2020: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

11/03/2020 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

18/03/2020: Y Tincer
Dyddiad cyhoeddi mwy...

21/03/2020 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Cinio Blynyddol mwy...

25/03/2020 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

Digwyddiadur llawn