Newyddion

PATRASA Cwrt Tennis (23-08-2019) mwy...
Y Ddôl Fach: Cyflwr yr heol
ddol

(20-08-2019) mwy...
Llyfr newydd gan awdur lleol Broken Ghost gan Niall Griffiths (Cape, £16.99)
broken

(18-08-2019) mwy...
Cot o baent i'r Garreg Goffa
howard

(17-08-2019) mwy...
Y Fedal Ryddiaith i Benrhyn-coch! Llongyfarchiadau i Rhiannon Ifans!
Ifans

(10-08-2019) mwy...
Cered a Brownies Penrhyn-coch yn cydweithio i gynyddu eu defnydd o'r iaith Gymraeg
brownies

(19-07-2019) mwy...
Cyngor Cymuned Trefeurig
Cynghorydd

(04-07-2019) mwy...
Cyngor Cymuned Trefeurig Cadeirydd 2019-20: Delyth James
Delyth James

(18-06-2019) mwy...
Newyddion i gyd
Dilynwch ni arDilynwch ni ar facebook
Trefeurig arTrefeurig ar twitter
blogspot


O'r parsel canol

Diolch i deulu y diweddar Hywel Evans.
 

LLONGYFARCHIADAU I RHIANNON IFANS ar ennill Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol sir Conwy 2019


Rhiannon Ifans


Rhiannon Ifans


Rhiannon Ifans


Rhiannon IfansDadorchuddio'r Gofeb ym Mhen-bont Rhydybeddau 13.7.19


cofeb


CADEIRYDD CYNGOR CYMUNED TREFEURIG 201920 DELYTH JAMES


Delyth James

-

==

Priodas Glenys Davies a Billy Ash yn Salem, 1938


priodas


Priodas James A. James a Jane Jones, yn Horeb, 17 Meh. 1898priodas


==

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR 2019:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Kevin Jenkins, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 


Dyddiadur

25/08/2019 (10.00 a 6.00): Horeb
SEION, Aberystwyth: Ffred Ffransis mwy...

25/08/2019 (11.00): Eglwys Sant Ioan
Boreol Weddi mwy...

28/08/2019 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

28/08/2019 (6.30): Llanfair Utd v Penrhyn-coch
mwy...

01/09/2019 (2.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas: Oedfa Gymun mwy...

01/09/2019 (11.00): Eglwys Sant Ioan
Cymun Bendigaid mwy...

07/09/2019 (2.30): Penhyn-coch v Cegidfa
mwy...

08/09/2019: RALI BAE CEREDIGION
Bydd Ceir Rali yn mynd trwy'r pentref 4 gwaith er mwyn cyrraedd y Cymalau SS1, ac ati. mwy...

08/09/2019 (10.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas: Oedfa deuluol mwy...

08/09/2019 (11.00): Eglwys Sant Ioan
Boreol Weddi mwy...

09/09/2019 (7.00): Y Tincer
Cyfarfod Blynyddol mwy...

10/09/2019 (7.30): Penrhyn-coch v Corwen
mwy...

10/09/2019 (4.00+): Eglwys Sant Ioan
Llan Llanast mwy...

11/09/2019 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

14/09/2019 (2.30): Penrhyn-coch v Gresford
mwy...

15/09/2019 (2.30): Horeb
Oedfa Coda NI: Noddfa, Bow St a Bethel, Tal-y-bont a Bethel, Aberystwyth yn ymuno mwy...

15/09/2019 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

18/09/2019 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Noson Agoriadol mwy...

21/09/2019 (2.30): Rhyl v Penrhyn-coch
mwy...

22/09/2019 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

25/09/2019 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

28/09/2019 (2.30): Penrhyn-coch v Bae Colwyn
mwy...

08/10/2019 (4.00+): Eglwys Sant Ioan
Llan Llanast mwy...

09/10/2019 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

16/10/2019 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
mwy...

20/10/2019 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

23/10/2019 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

Digwyddiadur llawn