Newyddion

Llyfr y Flwyddyn Rhestr Fer:
broken

(02-07-2020) mwy...
Cyngor Cymuned Trefeurig yn diolch i'r Gweithwyr allweddol
nhs

(25-06-2020) mwy...
Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch Y rheolwr newydd yw Aneurin Thomas; a'r is-reolwr yw Siôn James. (16-06-2020) mwy...
Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch Y Rheolwr yn ymddiswyddo
gari

(26-05-2020) mwy...
Mae plant Cefn-llwyd wedi bod yn brysur: da iawn Megan a Siân
cefn1


cefn2


cefn3


cefn4

(18-05-2020) mwy...
Newyddion i gyd
Dilynwch ni arDilynwch ni ar facebook
Trefeurig arTrefeurig ar twitter

Diolch yn fawr i'r Parchg Peter Thomas am ein harwain yn y myfyrdodau isod.

 


CYNGOR CYMUNED TREFEURIG


Hysbysiadau archwilio sy'n ofynnol gan y Rheoliadau

Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-20

Mae Rheoliad 15 (1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Cyngor Cymuned Trefeurig lofnodi a dyddio'r datganiad cyfrifon, ac ardystio bod derbynebau a thaliadau Cyngor Cymuned Trefeurig am y flwyddyn a'r Incwm a gwariant Cyngor Cymuned Trefeurig am y flwyddyn yn gywir. Roedd y Rheoliadau'n mynnu bod hyn yn cael ei gwblhau erbyn 30 Mehefin 2020.

Oherwydd yr achosion o COVID-19, nid yw Cyngor Cymuned Trefeurig wedi cyfarfod i gymeradwyo'r cyfrifon. Bydd y cyfrifon yn cael eu hystyried a'u cymeradwyo yn ystod y cyfarfod o bell i'w gynnal 7 Gorffennaf 2020.
M A Jenkins
Meinir Jenkins
Clerc Cyngor Cymuned Trefeurig 23.6.2020


tincerWythnos CYMORTH CRISTNOGOLCymorth31/3/20 Amserlen Newydd dros dro - Mid Wales Travel


bwsHynanynysu?


Cysylltwch â'r SIOP - sioppenrhyn@btinternet.com - 828312Neu GAREJ TYMAWR - 828330


24/3 Oriau Agor 9.00-5.00. 2 gwsmer yn unig yn y siop yr un prydcarfer1Mae Cyng. Dai Mason yn datblygu grŵp i roi cymorth i bobol hŷn neu fregus yn ein cymuned.


GOFAL TREFEURIG CARE GROUP - nawr yn fyw ar Facebook. Ar gyfer Penrhyn-coch a'r pentrefi cyfagos. Croeso i chi YmunoCysylltwch gyda Dai (Dai.Mason@ceredigion.gov.uk) neu Delyth James (delythjames700@gmail.com)

==

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR 2019:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8