BEDYDD a gynhaliwyd ym Methel 3 Ionawr 2010


Y Parchg Judith Morris a'r Parchg Peter Thomas yn barod i fedyddio Derfel Reynolds
Y Parchg Judith Morris a'r Parchg Peter Thomas yn barod i fedyddio Derfel Reynolds

Derfel ar ôl ei fedyddio
Derfel ar ôl ei fedyddio

Manon Reynolds yn cael ei bedyddio
Manon Reynolds yn cael ei bedyddio

Y Parchg Peter Thomas, Derfel, Manon a'r Parchg Judith Morris ar ôl y gwasanaeth Cymun yn Horeb
Y Parchg Peter Thomas, Derfel, Manon a'r Parchg Judith Morris ar ôl y gwasanaeth Cymun yn Horeb