HANES YSGOL PENRHYN-COCH: Y GARAFAN SIPSI


Gadawyd y Garafan ar fferm Pantdrain tua diwedd y 1960au. Cafwyd lot o hwyl yn yr Ysgol c. 1973 gan wisgo lan a dysgu am fywyd y Sipsi. Roedd y garafan yn Aberaeron am gyfnod (ar yr heol allan am Lambed.) Erbyn hyn credir fod y garafan yn Amgueddfa Werin San Ffagan.
1973 1
1973 1

1973 2
1973 2

1973 3
1973 3

1973 4
1973 4

1973 5
1973 5

1973 6
1973 6

Martha Morgan
Martha Morgan