DATHLU�R 150: YSGOL PENRHYN-COCH 1863�2013


ARDDANGOSFA'R DATHLU - NEUADD YR EGLWYS


Mrs V Jones a Mrs Marshall


Mrs Valma Jones, cyn athrawes a Mrs Marshall, cyn gogyddes

John Morgan


John D. Morgan, un o deulu o 17 o blant, 12 ohonynt yn gyn-ddisgyblion yn Ysgol y Penrhyn

Cacen


Elen Pencwm


Elen Pencwm

Tractors


Cyngh. Dai Mason

Arddangosfa 1
Arddangosfa 1

Arddangosfa 2
Arddangosfa 2

Arddangosfa 3
Arddangosfa 3

Arddangosfa 4
Arddangosfa 4

Arddangosfa 5
Arddangosfa 5

Arddangosfa 6
Arddangosfa 6

Arddangosfa 7
Arddangosfa 7

Dai cynghorydd
Dai cynghorydd

John Morgan
John Morgan

Arddangosfa 8
Arddangosfa 8

Arddangosfa 9
Arddangosfa 9

Diddorol?
Diddorol?

Arddangosfa 10
Arddangosfa 10

Ble ydw i?
Ble ydw i?

Arddangosfa 11
Arddangosfa 11

Ble ydw i?
Ble ydw i?

Aros yn y ciw
Aros yn y ciw

Cyfeillion o Lanfachreth
Cyfeillion o Lanfachreth

Lynwen yn esbonio
Lynwen yn esbonio

SEREMONI'R DATHLU - YSGOL PENRHYN-COCH Sadwrn 14.9.2013


Cadeirydd Ceredigion yn cyrraedd
Cadeirydd Ceredigion yn cyrraedd

Elin Jones AC yn sgwrsio � Gill
Elin Jones AC yn sgwrsio � Gill

Elen ap Gwynn
Elen ap Gwynn

Y neuadd yn llenwi
Y neuadd yn llenwi

Y neuadd yn llenwi
Y neuadd yn llenwi

Mairwen Jones a John Morgan
Mairwen Jones a John Morgan

Y neuadd yn llawn
Y neuadd yn llawn

Rhai yn y cefn
Rhai yn y cefn

Rhai tu allan
Rhai tu allan

Alun John, cyn brifathro
Alun John, cyn brifathro

Emyr Pugh-Evans, y prifathro
Emyr Pugh-Evans, y prifathro

Arwyn Thomas, Adran Addysg
Arwyn Thomas, Adran Addysg

Bethan, y dirprwy, yn adrodd cerdd y dathlu
Bethan, y dirprwy, yn adrodd cerdd y dathlu

Difyrru�r plant
Difyrru�r plant

CYNGERDD Y DATHLU - YSGOL PENRHYN-COCH Nos Sadwrn 14.9.2013


Neuadd y Penrhyn yn orlawn
Neuadd y Penrhyn yn orlawn

Elen Pencwm
Elen Pencwm

Tirion ac Alun
Tirion ac Alun

Glenys a Mari-anne
Glenys a Mari-anne

Sioned, Emyr, Bethan a�r RAFFL
Sioned, Emyr, Bethan a�r RAFFL

Mared ar y delyn
Mared ar y delyn

Greg
Greg

Y c�r bron yn barod
Y c�r bron yn barod

C�r y dathlu
C�r y dathlu

Cyfle i ymlacio nawr
Cyfle i ymlacio nawr

TAITH TRACTORS - YSGOL PENRHYN-COCH Dydd Sul 15.9.2013


Bore gwlyb
Bore gwlyb

Croeso i�r tractors
Croeso i�r tractors

Cysgodi
Cysgodi

Tractors? Ble mae�r golff??
Tractors? Ble mae�r golff??

Oes lliw arall i gael?
Oes lliw arall i gael?

Howard ar y tractor
Howard ar y tractor

Howard
Howard

Lwc owt!
Lwc owt!

Bant � ni!
Bant � ni!

Tractors rhif 16
Tractors rhif 16

Tractors rhif 17
Tractors rhif 17

0-60 mewn 5 eiliad
0-60 mewn 5 eiliad

Tractors ar daith
Tractors ar daith

Ffarwel
Ffarwel