HANES YSGOL PENRHYN-COCH 18632013


150 mlynedd o addysgcloch
Diolch i bawb â gyfrannodd luniau ar gyfer yr Arddangosfa. Mae'r ymateb wedi bod yn wych. Cafwyd cyfle da yn ystod Penwythnos y Dathlu i geisio enwi cynifer â phosib o'r disgyblion, gyda chryn lwyddiant. Bydd yr enwau hyn yn cael eu hychwanegu yn ystod yr wythnosau nesaf.

Trefn y lluniau:

1.) Cyn 1977 - oherwydd nad oedd dyddiad pendant neu ddim dyddiad o gwbl ar nifer o'r lluniau gosodwyd y rhain yn ôl cyfnod y Prifathro.
2.) 1977 ymlaen - Lluniau a ymddangosodd yn Y Tincer fesul blwyddyn. Ar ochr dde'r tudalen cewch linc at adroddiad misol allan o'r Tincer.Ychwanegir at y lluniau a'r wybodaeth dros yr wythnosau nesaf, felly dewch yn ôl yn achlysurol i bori trwy'r casgliad. Os yw'r enwau yn anghywir rhowch wybod.
Os oes gennych luniau o'ch cyfnod yn Ysgol Penrhyn-coch yr hoffech iddynt ymddangos ar y wefan cysylltwch trwy ebost â: golygydd@trefeurig.org
Ysgol ddyddiol Penrhyn-coch
Dwyn atgofion mae'r hen gloch
Melys gofio'r mabolgampau
O na ddeuai ddoe yn ôl
David Hamer

DATHLU 150 MLYNEDD YSGOL PENRHYN-COCH
Cant a hanner o flynyddoedd aeth heibio
Pob un ohonynt a rhywbeth i'w gofio.
Hanes ein hamser yn Ysgol y Penrhyn
A stori fach diddorol i ddweud gan rhwyun.
Cofio clywed cloch yr ysgol bob bore yn canu
Yn cael ein cosbi yn hallt am wneud drygioni.
Bob bore roedd rhaid dweud y Credo
A maedde neb ohonom ei anghofio.
Cerdded i'r ysgol roedd pawb pryd hynny
Dim ceir wrth yr ysgol fel mae hi heddi.
Bu pedair cenhedlaeth o'n teulu ni
Yn mynychu yr ysgol ac yn falch o hynny.
Cofiwn yn barchus am yr athrawon a'r plant i gyd
A diolch i bawb sy'n gweithio yma o hyd.
Boed dyfodol disglaer eto yn aros i chwi
A diolch o gallon am gael bod yn rhan o'r dathlu


After 150 years of teaching
Penrhyn-coch School is celebrating
Headmasters and teachers have come one by one
And hundreds of pupils have come and gone
But Penrhyn School still stands today
As good as ever in every way.
Happy memories of the times gone past
May the future create memories that last
Good luck to Emyr and all his staff today
Ant to all the pupils that will pass this way

Mairwen Jones, Medi 2013

Gweinyddu