Hen Gymeriadau Trefeurig, J. P. Evans, Y Siop, Bont-goch

Cymeriadau'r Gorffennol


Annie Post, Penrhyn-coch
Annie Post, Penrhyn-coch

Ymddeoliad Annie Post c. 1956.


Atgofion am yr oes o'r blaen:Cofiai'r llythyron yn cael eu dosbarthu gan ei hwncwl ar gefn ceffyl am 10 swllt yr wythnos.Bu'n organydd yn Horeb am 60 mlynedd ac yn ystod ailwampio'r Capel cynhaliwyd y gwasanaethau yn stafell y Clwb uwchben y Post. Pan oedd unig ffôn y pentref yn y Post, cymerai negeseuon ar ran pawb yn y pentref.

John James
John JamesJOHN JAMES, dyn prysur - clerc Cyngor Trefeurig am 56 mlynedd, ysgrifennydd Siloam, Cwmerfyn am 65 mlynedd, casglwr trethi plwyf Trefeurig am 56 mlynedd, ysgrifennydd Côr y Bryniau, ysgrifennydd Cymdeithas Ceffylau Gogledd sir Aberteifi, ysgrifennydd Cymanfa Ganu Annibynwyr Gogledd sir Aberteifi, ysgrifennydd ardal NFU ers 25 mlynedd. Bu'n ffermio Maes Meurig am 25 mlynedd.Morgan Jones
Morgan Jones


MORGAN JONES 5/10/1862-4/2/1930. Un o hen fwynwyr Goginan.
Ymunodd â'r fyddin ac wedyn daeth yn blismon militaraidd.


W H Binks y postmon
W H Binks y postmonYmddeolodd WILLIAM H BINKS, Brook Villa ym 1956 ar ôl 38 mlynedd o wasanaeth. Brodor o Southend-on Sea a ddaeth i Gymru i weithio ar y ffermydd. Ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf penodwyd fel postman yn ardal Penrhyn-coch a Banc-y-Darren, ac wedyn ardaloedd Penrhyn-coch a Bryngolau. Roedd yn aelod a diacon yn Horeb, ble ofalodd am y fynwent am flynyddoedd. Yn ystod yr Ail Ryfel bu'n aelod o'r Home Guard. Ymhlith ei hobiau oedd pêl-droed ac anaml y collai gêm yn Aberystwyth.
Lizzie Evans
Lizzie EvansLizzie Evans, ('LE') Llythyrdy, Cwmsymlog, 1923 + . Eisteddfodwraig a chantores.