Crefydd ac Addysg


Plant 1951 Crefydd ac Addysg
Llanbadarn oedd yr eglwys blwyfol hyd 1881 pan godwyd eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch. Codwyd Capel Horeb gan y Bedyddwyr yn 1788 a chapeli gan enwadau eraill yn Salem, Cwmsymlog, Cwmerfyn, Pen-bont Rhydybeddau a Chapel Madog ym mlynyddoedd canol y 19eg ganrif. Sefydlwyd ysgol Penrhyn-coch, yn Ysgol Eglwys, yn 1865. Adeiladwyd ysgol Trefeurig, yn Ysgol Fwrdd, yn 1873; bu iddi gau yn 2006.

Hanes Eglwys Sant Ioan
Canmlwyddiant Eglwys Sant Ioan, 14 Mehefin 1981, llyfryn