Y cysylltiad Brenhinol


Bu farw George V ym 1936. 1) Anfonwyd llythyr o gydymdeimlad oddi wrth cangen Trefeurig o'r Lleng Brydeining. 2) Diolchwyd iddynt gan Arglwydd Wigram, ysgrifennydd preifat y Brenin, mewn llythyr at Griffith Evans, Lovesgrove. 3) Trosglwyddwyd y neges â balchder i aelodau'r gangen leol.

1) Cydymdeimlo â theulu George V
1) Cydymdeimlo â theulu George V

2) Diolch o'r Palas
2) Diolch o'r Palas

3) Neges i'r Gangen
3) Neges i'r Gangen

Cliciwch ar y lluniau er mwyn eu gweld yn gliriach