TWRNAMENT Pêl-droed ERIC AC ARTHUR THOMAS 8/9.4 2017


Cynhaliwyd Twrnament Pêl-droed Ieuenctid Penrhyn-coch ar benwythnos yr 8fed a'r 9fed o Ebrill ar Cae Baker yn y pentref. Twrnament er cof am Eric ac Arthur Thomas, dau o'r pentref a wnaeth gymaint dros bêl-droed yma sydd erbyn nawr yn ei 4ydd blwyddyn. Eto eleni fe gafwyd dau ddiwrnod llwyddiannus iawn o gystadlu gyda bron i 100 o dimoedd yn cystadlu o bob oedran - o dan 6 i dan 16. Diolchwn yn fawr iawn ar ran y pwyllgor ieuenctid i bawb a fu'n helpu mewn unrhyw fodd, boed yn stiwardio, dyfarnu, trefnu, arlwyio, rhoi pethau i fyny, clirio ac ati. Diolch i Miss Catryn Lawrence, Pennaeth yr Ysgol Gynradd am gael defnyddio y cae ar gyfer y rhai o dan 6 a'r gegin er mwyn arlwyo i'r cyhoedd. Diolch i'r rhai a wnaeth gyfrannu at y Cwpanau a'r tlysau a diolch i'r busnesau a wnaeth gyfrannu eitemau at y gegin a'r raffl. Ein diolch mawr hefyd i Archfarchnad Tesco am ddod allan i ddosbarthu poteli o ddŵr a ffrwythau i'r cyhoedd am ddim.
Dyma'r canlyniadau: Lluniau gan Lewis Drakeley, Clarach - Tudalen Facebook - "LJDrakeley Photography" a Beverley Hemmings
o dan 6 oed a dan 8. Nid oedd sgôr yn cael eu cadw i'r rhain ond roedd pob chwaraewr yn derbyn tystysgif a medal am gymryd rhan.
Derbyniodd pob plentyn o bob tim a ddaeth yn fuddugol neu yn ail - fedal hefyd.

o dan 9 - Tlws Tony a Mel Holmes, Penrhyn-coch


Enillwyr - Penrhyn A


penrhyn


2il - Ystwyth Rhinos A


ystwyth


o dan 11 - Tlws Graham's Vehicle Repairs, Clarach


Enillwyr - Waun Wanderers


waun


2il - Ystwyth Sharks A


ystwyth


o dan 12 - Tlws Mick a Kathy Holmes, Aberystwyth


Enillwyr - Ystwyth


ystwyth


2il - Talybont


talybont


O dan 14 - Tlws Chip Box 1, Penparcau


Enillwyr - Penrhyn-coch


penrhyn


2il - Bow Street (yn anffodus nid oes gennym lun ohonynt)


o dan 16 - Tlws Knockout Furniture, Aberystwyth


Enillwyr - Bow Street


bow st


Yn ail - Penrhyn-coch (yn anffodus nid oes gennym lun ohonynt)


Tlws Chwaraewr gorau y Twrnament - Harri Rowe - o dîm Penrhyn-coch


rowe


Merch orau y Twrnament - yn derbyn Tlws i'w gadw a Chwpan Her er cof am Gwenno Tudor - Niamh Duggan, Bow Street


duggan


Tîm Tiny Tots Penrhyn-coch


Tiny Tots


Tîm dan 8 Penrhyn-coch


penrhyn


Staff y Gegin


staff