EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 2223 MAWRTH 2019


baner


Llongyfarchiadau i Siwan Aur George, Lledrod, ac Ysgol Tregaron am ennill Tlws yr Ifanc 2019


Siwan Aur George, Ysgol TregaronFfanfferwyr


Ffanfferwyr


Delyth James


Delyth James, Llywydd nos Wener


Beirniaid


Nest Jenkins, Marianne Powell, a Heledd BesentNos Sadwrn


Y Llwyfan yn barod


Y Llwyfan yn barod


Y Ffanfer


Y Ffanffer


Cadeirio


Pwy yw'r Bardd?


heddwch


A oes heddwch?


Emyr


Dafydd Emyr Jones, Caerdydd


can


Cân y Cadeirio


cyfarch


Mairwen yn cyfarch y Bardd


anwen


Anwen yn cyfarch y Bardd


arwein


Alun


arwein


Greg


beirniaid


Gwenallt


beirniaid


Gwenan


beirniaid


Linda


cyfeil


Y Cyfeilyddion, Llio a Sian


llywydd


Caryl y llywydd


sgenti


Sgen ti dalent?


sgenti


Y Clocswyr


sgenti


Y Jwglwr


sgenti


Yr Ensemble


cor


Y Côr 1


cor


Y Côr 2


cor


Y Côr 3


cor


Y Côr 4


cor


Y Côr 5


dei


Teyrnged i Dei


aled


Aled 1


aled2


Aled 2


alun


Alun


aled


Gregg


hywel


Hywel


ifan


Ifan


mari


Maria


tecwyn


Tecwyn