EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 2018 : 27/28 EbrillTLWS YR IFANC 2018, Angharad Llewelyn Ellis, Tremadog


Angharad Llewelyn Ellis


Angharad Llewelyn Ellis


Y Gadair 2018 - Judith Musker-Turner, Ffair-rhos


bardd


Cerfiwyd y gadair gan Keith Morris, Penrhyn-coch

cadair


Cyflwynwyd y gadair er cof am Henry a Glenys Thomas, Cwmfelin

cadair


Y Feirniadaeth gan Hywel Griffiths
Hywel


Sara a Stefano yn barod i gyrchu'r Bardd i'r Llwyfan

sara


Y Corn Gwlad gan Efan

efan


Pwy yw'r Bardd buddugol?

bardd


Judith Musker-Turner, yn wreiddiol o Ffair-rhos! Mae'r gerdd fuddugol yn deyrnged i'w chyn-athro soddgrwth Geraint John, Penrhyn-coch a fu farw ym mis Ionawr 2018.


judith


A oes heddwch?

cleddyf


Cân y Cadeirio, gan Alun John

alun


Mairwen Jones yn cyfarch y bardd

mairwen


Anwen Pierce yn cyfarch y bardd

anwen


Llun ar gyfer y papur lleol!

arvid


Canu emyn dros 60


ALED
ALED

GWYN
GWYN

HYWEL
HYWEL

JOHN
JOHN

TECWYN
TECWYN

CLOCSIO - Heddwyn a Dyfri, a Ceris yn cyfeilio


heddwyn


HELEDD


heledd


Rhai o'r Beirniaid


Nia Morgan
Nia Morgan

Hywel Griffiths
Hywel Griffiths

Rhian Parry
Rhian Parry

Rhai o'r Arweinyddion


Alun John
Alun John

Sara Gibson
Sara Gibson

Y Cyfeilydd - Gareth Wyn Thomas


gareth


Llywydd Pnawn Sadwrn - Elin Haf Huxtable


elin


Y Cadeirydd, Marianne yn cyflwyno Llywydd nos Sadwrn


marianne


Sion Meredith, Llywydd Noson Sadwrn


Sion Meredith


Cantre'r Gwaelod


cantre


cantre


cantre


cantre


Côr y Penrhyn


cor


cor


cor


cor


cor


cor


cor


cor


cor


cor


Sara Gibson yn cyflwyno Cwpan yr Her Unawd i Efan Williams


efan


Beirniaid Nos Wener - Rhian Gareth ac Efan Williams


beirn


Y Llywydd nos Wener - Gruff Lewis a'r teulu


gruff


DIOLCH I BAWB AM DREFNU AC I BAWB AM GYMRYD RHAN