EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 22/23 Ebrill 2016: Dydd Sadwrn


Diolch yn fawr i'r Arweinyddion, y Beirniaid, y Cyfeilyddion, y Llywyddion, y Cystadleuwyr a'r gynulleidfa am gefnogiLlongyfarchiadau i Emyr Jones, Caerdydd am ennill y Gadair


Emyr

gwen


Gwen Down, enillydd Tlws yr Ifanc

Cemlyn, arweinydd
Cemlyn, arweinydd

Manon, arweinydd
Manon, arweinydd

Esyllt Tudur Adair, beirniad
Esyllt Tudur Adair, beirniad

Odette Jones, beirniad
Odette Jones, beirniad

Marianne, cadeirydd
Marianne, cadeirydd

Gareth Wyn Thomas, cyfeilydd
Gareth Wyn Thomas, cyfeilydd

Bethan Evans, llywydd pnawn Sadwrn

Bethan


Dr Zoe Morris Williams, llywydd nos Sadwrn

Zoe


Rhai o'r Cystadleuwyr


Beca, Glain ac Alaw
Beca, Glain ac Alaw

Adran Aberystwyth
Adran Aberystwyth

Mali Gerallt
Mali Gerallt

Bois y Fro, Lledrod
Bois y Fro, Lledrod

CADEIRIO'R BARDD BUDDUGOL - EMYR JONES, CAERDYDD (gynt o Ffair Rhos)


cadair


Rhoddwyd gan deulu y diweddar Dr Dafydd Huws

Ydy '96' yn bresennol?
Ydy '96' yn bresennol?

Gronw yn seinio'r Corn Gwlad
Gronw yn seinio'r Corn Gwlad

Pwy yw'r dyn dieithr yma?
Pwy yw'r dyn dieithr yma?

Mab Dafydd Jones, Ffair Rhos!
Mab Dafydd Jones, Ffair Rhos!

Cân y Cadeirio
Cân y Cadeirio

Mairwen yn cyfarch y bardd
Mairwen yn cyfarch y bardd

Anwen yn cyfarch y bardd
Anwen yn cyfarch y bardd

Llun i'r Cambrian News
Llun i'r Cambrian News

Gwlad y Gân a Llefarwyr


Barry
Barry

Barry
Barry

Barry
Barry

Efan
Efan

Efan
Efan

Efan
Efan

Greg
Greg

Greg
Greg

Greg
Greg

Heledd
Heledd

Heledd
Heledd

Heledd
Heledd

John
John

John
John

John
John

Maria
Maria

Maria
Maria

Maria
Maria

Sioned
Sioned

Sioned
Sioned

Sioned
Sioned

Greg yn cyflwyno Cwpan Parhaus er cof am Mary Thomas (Bronsaint) i Efan - Her Unawd

Greg ac Efan


CYSTADLEUAETH Y CORAU


Pwy sy'n mynd gyntaf?

Pwy sy'n mynd i dynnu'r gwelltyn byr?


Ger y Lli

ger y lli


Côr y Penrhyn

penrhyn


Merched Bro'r Mwyn

mwyn