EISTEDDFOD PENRHYN-COCH 4-5 Ebrill 2014


CROESO I'R EISTEDDFOD!

Croeso


Bryn Griffiths, Aberaeron, Enillydd Tlws yr Ifanc 2014

Bryn Griffiths


Beirniaid nos Wener oedd Magwen Pughe, Machynlleth a Fflur Fychan, Abercegir

Magwen Pughe, Machynlleth a Fflur Fychan, Abercegir


LLYWYDD NOS WENER OEDD Ceinwen Jones, Felin-fach (ar y dde!)

<strong>Ceinwen Jones a'i gŵr -  Bryan yr Organ</strong>


Llywydd PNAWN SADWRN oedd Brian Davies, Abertawe

Brian Davies


Y Beirniaid a'r Cyfeilydd

Meinir Jones Parry
Meinir Jones Parry

Osian Jones
Osian Jones

Lowri Guy
Lowri Guy

Yr Arweinyddion

Cemlyn yn dysgu'i linellau!
Cemlyn yn dysgu'i linellau!

Cemlyn yn barod
Cemlyn yn barod

Gregory
Gregory

Manon
Manon

Eirwen Hughes, Cadeirydd
Eirwen Hughes, Cadeirydd

Marianne J. Powell, Llywydd
Marianne J. Powell, Llywydd

Bethan yn rhannu'r gwobrau
Bethan yn rhannu'r gwobrau

Y Cystadleuwyr: DIOLCH YN FAWR IDDYNT AM GEFNOGI!

Rhodri
Rhodri

Heulen
Heulen

Meleri
Meleri

Lowri
Lowri

Gerald
Gerald

Gwyn
Gwyn

Hywel
Hywel

Bryn
Bryn

Aled
Aled

Efan
Efan

Maria
Maria

Mary
Mary

Enillydd y Delyneg: Judith
Enillydd y Delyneg: Judith

SEREMONI'R CADEIRIO


Y Gadair (gan Keith Morris)
Y Gadair (gan Keith Morris)

Y Corn Gwlad, Efan
Y Corn Gwlad, Efan

Pwy sydd wedi ennill?
Pwy sydd wedi ennill?


<strong>Anwen James, Aberystwyth</strong>

Anwen James, Aberystwyth
Elsie Morgan yn cyflwyno'r Gadair i Anwen
Elsie Morgan yn cyflwyno'r Gadair i Anwen

Lona Jones yn cyfarch y Bardd
Lona Jones yn cyfarch y Bardd

Mairwen Jones yn cyfarch y Bardd
Mairwen Jones yn cyfarch y Bardd

Cân y Cadeirio, Gregory
Cân y Cadeirio, Gregory

Yn barod i dynnu llun Mam!
Yn barod i dynnu llun Mam!

Y Tincer a'r Cambrian News yn werth eu prynu!
Y Tincer a'r Cambrian News yn werth eu prynu!

Fi bia hon!!
Fi bia hon!!

Y Côr

Côr y Penrhyn 1
Côr y Penrhyn 1

Côr y Penrhyn 2
Côr y Penrhyn 2

Côr y Penrhyn 3
Côr y Penrhyn 3

Côr y Penrhyn 4
Côr y Penrhyn 4

Côr y Penrhyn 5
Côr y Penrhyn 5

Côr y Penrhyn 6
Côr y Penrhyn 6

Côr y Penrhyn 7
Côr y Penrhyn 7

Côr y Penrhyn 8
Côr y Penrhyn 8

Côr y Penrhyn - gwobr 1af!
Côr y Penrhyn - gwobr 1af!

Parti Llefaru - gwobr 1af!
Parti Llefaru - gwobr 1af!

DIOLCH I BAWB AM GEFNOGI!