EISTEDDFOD PENRHYN-COCH 2011

Penwythnos STEDDFOD PENRHYN-COCH wedi bod!
Pwy enillodd y Gadair?
Y CORAU
UNAWDWYR

CADEIRIO, TLWS YR IFANC, BEIRNIAID, ARWEINYDDION a'r CYFEILYDD, LLYWYDDION


Y llwyfan yn barod
Y llwyfan yn barod

Y Gadair
Y Gadair

Evan Williams, Galwad yr Utgorn
Evan Williams, Galwad yr Utgorn

Pwy yw'r Bardd?
Pwy yw'r Bardd?

Cofio 2009?
Cofio 2009?

Osian Rowlands yw'r enillydd
Osian Rowlands yw'r enillydd

Eistedded y bardd yn hedd yr Eisteddfod
Eistedded y bardd yn hedd yr Eisteddfod

Osian Rowlands, Llandwrog, Caernarfon
Osian Rowlands, Llandwrog, Caernarfon

Hwyl y Cadeirio
Hwyl y Cadeirio

Osian Rowlands
Osian Rowlands

Angharad Fychan, C?n y Cadeirio
Angharad Fychan, C?n y Cadeirio

Lona Jones yn cyfarch y Bardd
Lona Jones yn cyfarch y Bardd

Meirwen Jones yn cyfarch y Bardd
Meirwen Jones yn cyfarch y Bardd

Osian Rowlands
Osian Rowlands


TLWS YR IFANC


EuronEurion Jones-Williams::Euron.jpg

BEIRNIAID


Aled Gwyn, y beirniad llên a llafar
Aled Gwyn, y beirniad llên a llafar

Helen Wyn, y beirniad cerdd
Helen Wyn, y beirniad cerdd


ARWEINYDDION a'r CYFEILYDD


Cemlyn Davies
Cemlyn Davies

Emyr Pugh-Evans
Emyr Pugh-Evans

Rhys Hedd
Rhys Hedd

Rhian Dobson
Rhian Dobson

Pwy sydd tu ?l y piano?
Pwy sydd tu ?l y piano?

Lowri Evans, y cyfeilydd
Lowri Evans, y cyfeilydd


LLYWYDDION


Alwen Fanning, llywydd pnawn Sadwrn
Alwen Fanning, llywydd pnawn Sadwrn

Eirwen Hughes yn cyflwyno'r llywydd
Eirwen Hughes yn cyflwyno'r llywydd

Y Cyng. Richard Owen, llywydd nos Sadwrn
Y Cyng. Richard Owen, llywydd nos Sadwrn