Eisteddfod Penrhyn-coch: Seremoni'r Cadeirio 2009


Cliciwch ar y lluniau er mwyn chwyddo'r llun, ac er mwyn cael mwy o wybodaeth (ar waelod y llun)
Y Cantorion
Yr Adroddwyr
Arweinwyr, Beirniaid, Cyfeilydd a Llywydd nos Sadwrn
Cystadleuaeth yr Ensemble
Cystadleuaeth y Corau
Seremoni'r Cadeirio

Enillydd y Gadair: Osian Rowlands, Llandwrog, Caernarfon - ei gadair gyntaf.

Y GERDD FUDDUGOL: 'Taith'Andreas Adams yn seinio'r Corn Gwlad
Andreas Adams yn seinio'r Corn Gwlad

Disgwyl yn eiddgar am y dyfarniad
Disgwyl yn eiddgar am y dyfarniad

Hwn yw'r 'Llwynog'!
Hwn yw'r 'Llwynog'!

Dyn Diarth?
Dyn Diarth?

Cyhoeddi enw'r Bardd buddugol
Cyhoeddi enw'r Bardd buddugol

Osian Rowlands, Llandwrog, Caernarfon
Osian Rowlands, Llandwrog, Caernarfon

Yn barod i'w gadeirio
Yn barod i'w gadeirio

A Oes Heddwch?
A Oes Heddwch?

Aeron a Ceinwen yn cyflwyno'r Gadair er cof am Nesta Edwards
Aeron a Ceinwen yn cyflwyno'r Gadair er cof am Nesta Edwards

Lona Jones yn cyfarch y Bardd
Lona Jones yn cyfarch y Bardd

Mairwen Jones yn cyfarch y Bardd
Mairwen Jones yn cyfarch y Bardd

Marianne yn canu Cân y Cadeirio
Marianne yn canu Cân y Cadeirio

Y Gadair yn ddiogel
Y Gadair yn ddiogel

Y Bardd hapus
Y Bardd hapus

Y 'Decoy'?
Y 'Decoy'?

Un ar gyfer Albwm y teulu?
Un ar gyfer Albwm y teulu?