EISTEDDFOD PENRHYN-COCH 2010


TLWS YR IFANC


Megan Lewis, Sarnau Fawr, Llanfihangel-y-Creuddyn
Megan Lewis, Sarnau Fawr, Llanfihangel-y-Creuddyn

Megan Lewis
Megan Lewis

Megan Lewis
Megan Lewis

<strong>Llywydd Nos Wener, Karen Rees Roberts::karen.jpg</strong>


SEREMONI BARDD Y GADAIR


Dai Rees Morgan, yn cydnabod cymeradwyaeth y gynulleidfa ar ?l derbyn rhodd gan Mairwen Jones, ysg., am arwain yr Eisteddfod ar hyd y blynyddoedd
Dai Rees Morgan, yn cydnabod cymeradwyaeth y gynulleidfa ar ?l derbyn rhodd gan Mairwen Jones, ysg., am arwain yr Eisteddfod ar hyd y blynyddoedd

Pete Leggett y ffanfferwr
Pete Leggett y ffanfferwr

Bardd y Gadair (ar y chwith!) ac Elin
Bardd y Gadair (ar y chwith!) ac Elin

Cadeirio'r Bardd
Cadeirio'r Bardd

Anwen Pierce
Anwen Pierce

Lona Jones
Lona Jones

Marianne
Marianne

Y seremoni ar ben
Y seremoni ar ben

CYSTADLU BRWD


Y C?r
Y C?r

Gwenan Jones, 1af ar yr her unawd
Gwenan Jones, 1af ar yr her unawd

Lindsey Cameron 3ydd ar yr unawd Gymraeg
Lindsey Cameron 3ydd ar yr unawd Gymraeg

Parti llefaru
Parti llefaru

Mi glywaf dyner lais, cystadleuwyr emyn dros 60: Gwyn Jones, Hywel Annwyl, Aled Jones, Vernon Maher, Meirion Williams
Mi glywaf dyner lais, cystadleuwyr emyn dros 60: Gwyn Jones, Hywel Annwyl, Aled Jones, Vernon Maher, Meirion Williams

Rhys a Rhodri
Rhys a Rhodri


RHAI O'R ARWEINYDDION


Cemlyn Davies
Cemlyn Davies

Rhian Dobson
Rhian Dobson

Rhys Hedd
Rhys Hedd

Y BEIRNIAID


Dafydd Morgan Lewis
Dafydd Morgan Lewis

Tudur Dylan
Tudur Dylan

Robert Nicholls
Robert Nicholls

Steffan P. Roberts a Heledd Hughes
Steffan P. Roberts a Heledd Hughes