Twrnament Pêl-droed Eric ac Arthur Thomas: GOHIRIWYD 4/5 Gorff (04/04/2020)


Lleoliad: Cae Baker

Y Tincer (08/04/2020)

Dyddiad cyhoeddi

Cinio Cymunedol: CANSLWYD (08/04/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Cinio Cymunedol: CANSLWYD (22/04/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch: CANSLWYD (24/04/2020)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch: CANSLWYD (25/04/2020)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn

Y Tincer (08/05/2020)

Dyddiad cau

Cinio Cymunedol (13/05/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Y Tincer (20/05/2020)

Dyddiad cyhoeddi

Cinio Cymunedol (27/05/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Y Tincer (05/06/2020)

Dyddiad cau

Cinio Cymunedol (10/06/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys

Cymdeithas y Penrhyn (17/06/2020)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (17/06/2020)

Dyddiad cyhoeddi

Cinio Cymunedol (24/06/2020)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys