Horeb (02/06/2019)

Oedfa Gymun: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30
Lleoliad: Horeb

Y Tincer (07/06/2019)

Dyddiad cau

Cymdeithas y Penrhyn (08/06/2019)

Taith Flynyddol
peter


Lleoliad: Caerfyrddin

Horeb (09/06/2019)

Oedfa Deuluol: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Horeb

Cinio Cymunedol (12/06/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Merched y Wawr (13/06/2019)

Taith a trefnu rhaglen 2019/20
Amser: 7.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Hall

Horeb (16/06/2019)

Y Parchg Carys Awen Jones, Llanelli
Amser: 2.30
Lleoliad: Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (19/06/2019)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Y Tincer (19/06/2019)

Allan

Ysgol Penrhyn-coch (20/06/2019)

CYNGERDD HAF
cyngerdd


Amser: 6.30
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn

Horeb (23/06/2019)

Taith i'r Ysgwrn
Amser: 12.15
Lleoliad: Trawsfynydd

Cinio Cymunedol (26/06/2019)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Eglwys S Pedr, Elerch (28/06/2019)

Gwin, Caws a Chân
elerch


Amser: 7.00
Lleoliad: Eglwys S Pedr, Elerch

Eglwys Sant Ioan (29/06/2019)

Te Hufen a Mefys
Amser: 3.00-5.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / St John's Church

Horeb (30/06/2019)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.00
Lleoliad: Bethel, Aberystwyth

Bethel (30/06/2019)

Datganiad Organ gan Meirion Wyn Jones (rhan o ŵyl Gregynog)
Amser: 2.30
Lleoliad: Bethel, Aberystwyth

RALI BAE CEREDIGION (08/09/2019)

Bydd Ceir Rali yn mynd trwy'r pentref 4 gwaith er mwyn cyrraedd y Cymalau SS1, ac ati.
Manylion cyswllt: andy_davies58@hotmail.com