NOSON I GYFARCH DANIEL DAVIES: 28 Medi 2011


Gwerfyl Pierce Jones yn cyflwyno...
Gwerfyl Pierce Jones yn cyflwyno...

Daniel Davies
Daniel Davies

John Meredith yn holi Daniel
John Meredith yn holi Daniel

Cemlyn Davies yn darllen darn o'r nofel
Cemlyn Davies yn darllen darn o'r nofel

Angharad Fychan yn canu
Angharad Fychan yn canu

Y gynulleidfa yn mwynhau'r te
Y gynulleidfa yn mwynhau'r te