Cymdeithas y Penrhyn 2020-21


Swyddogion y Gymdeithas am 2020/21 yw


Cadeirydd: Gwerfyl Pierce Jones
Is-gadeirydd: William Howells
Ysgrifennydd: Ceris Gruffudd, Rhos Helyg, 23 Maesyrefail, Penrhyn-coch (01970 828017), Ceris.Gruffudd@gmail.com
Ysgrifennydd Aelodaeth: Carwen Fychan
Trysorydd: Eirian Reynolds
Swyddogion y Wasg: Non Evans a Brenda Williams
Y tâl aelodaeth yw £10, gyda thâl gostyngol o £7 i bensiynwyr, y digyflog a myfyrwyr; £3 yw'r tâl am un cyfarfod. Mae croeso i bawb yn y Gymdeithas.

Cymdeithas y Penrhyn 2017-18Swyddogion y Gymdeithas am 2017/18 yw:
Cadeirydd: Anwen Pierce
Is-gadeirydd: Menna Lloyd Williams
Ysgrifennydd: Ceris Gruffudd, Rhos Helyg, 23 Maesyrefail, Penrhyn-coch (01970 828017), Ceris.Gruffudd@gmail.com
Ysgrifennydd Aelodaeth: Carwen Fychan
Trysorydd: Eirian Reynolds
Swyddogion y Wasg: Non Evans a Brenda Williams
Y tâl aelodaeth yw 10, gyda thâl gostyngol o 7 i bensiynwyr, y digyflog a myfyrwyr; 3 yw'r tâl am un cyfarfod. Mae croeso i bawb yn y Gymdeithas.

CYMDEITHAS Y PENRHYN AR DAITH 17.6.2018 - Penrhyn Llŷn
CYMDEITHAS Y PENRHYN AR DAITH 24.6.2017 - Dilyn �l traed T. Llew Jones
CYMDEITHAS Y PENRHYN AR DAITH 25.6.2016 - Maelor Cymraeg a Maelor Saesneg


LLUNIAU

CYMDEITHAS Y PENRHYN AR DAITH 20.6.2015 - Sir Benfro
PLYGAIN 20 Rhagfyr 2014

plygain

Brian EvansCymdeithas y Penrhyn 2013-14


Y t�l aelodaeth yw �10, gyda th�l gostyngol o �7 i bensiynwyr, y digyflog a myfyrwyr; �3 yw'r t�l am un cyfarfod. Mae croeso i bawb yn y Gymdeithas.
Swyddogion y Gymdeithas am 2013/14 yw:
Cadeirydd: John Ifor Jones
Is-gadeirydd: Richard Owen
Ysgrifennydd: Ceris Gruffudd, Rhos Helyg, 23 Maesyrefail, Penrhyn-coch (01970 828017),
Ysgrifennydd Aelodaeth:Dafydd Sheppard
Trysorydd:Eirian Reynolds

Noson Agoriadol: John Ifor Jones yn cyflwyno Craig Duggan


J I Jones


Craig Duggan
Marianne Powell


Cymdeithas y Penrhyn 2012-13Y t�l aelodaeth yw �10, gyda th�l gostyngol o �7 i bensiynwyr, y digyflog a myfyrwyr; �3 yw'r t�l am un cyfarfod. Mae croeso i bawb yn y Gymdeithas.
Swyddogion y Gymdeithas am 2012/13 yw:
Cadeirydd: Dr W. B. L.Evans
Is-gadeirydd: John Ifor Jones
Ysgrifennydd: Ceris Gruffudd, Rhos Helyg, 23 Maesyrefail, Penrhyn-coch (01970 828017),
Ysgrifennydd Aelodaeth:Dafydd Sheppard
Trysorydd:Eirian ReynoldsCaryl Parry Jones 24.3.12
Caryl Parry Jones 24.3.12

Haf Llewelyn 22.2.12
Haf Llewelyn 22.2.12

Owain Schiavone 18.1.12
Owain Schiavone 18.1.12

Heini Gruffudd 16.11.11
Heini Gruffudd 16.11.11

Daniel Davies
Daniel Davies

Eurig Salisbury 19.10.11
Eurig Salisbury 19.10.11

Y Ceiliog - noson agoriadol
Y Ceiliog - noson agoriadol

Russell Jones a'i 'iarods'

<strong>Trip cyntaf y Gymdeithas i Rydwilym 1990</strong>Cymdeithas ddiwylliannol yw Cymdeithas y Penrhyn. Mae'n cyfarfod bob mis rhwng Medi a Chwefror, a hynny, fel arfer, ar drydedd nos Fercher y mis yn Festri Horeb am 7.30 p.m.
Mae'r gymdeithas yn llwyddo i ddenu amrywiaeth o siaradwyr, yn awduron, beirdd, actorion, pobl y cyfryngau, diddanwyr a phob math o gymeriadau diddorol.

<strong>Y cyfarfod cyntaf Hydref 1987</strong>


Ym mis Rhagfyr cynhelir plygain traddodiadol yn Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch, gyda chydweithrediad parod yr eglwys. Mae'r gwasanaeth hwn yn boblogaidd iawn, ac yn denu nifer o bartion ac unigolion o gylch Aberystwyth a rhai o ardaloedd pellach hefyd.

Ym mis Mawrth cynhelir cinio blynyddol y gymdeithas, ac yn yr haf (Mai neu Fehefin) ceir gwibdaith i ardal yng ngogledd a de Cymru bob yn ail flwyddyn.


<strong>Trip 1992 Castell Cilgerran</strong>

Trip 1992 Castell Cilgerran