TRIP CYMDEITHAS Y PENRHYN 2013 I DREFFYNNON, SIR Y FFLINT, Sadwrn 15 Mehefin, rhai argraffiadau


Bant â ni
Bant â ni

Croeso'r Cadeirydd
Croeso'r Cadeirydd

Gron Ellis, yr arweinydd
Gron Ellis, yr arweinydd

Nesta Ellis
Nesta Ellis

Abaty Dinas Basing
Abaty Dinas Basing

Yr aelodau yn edmygu'r olygfa
Yr aelodau yn edmygu'r olygfa

Liz a Gwen yn edrych ar lun diddorol
Liz a Gwen yn edrych ar lun diddorol

'Mieri lle bu mawredd'
'Mieri lle bu mawredd'

Ffynnon Gwenffrewi 1
Ffynnon Gwenffrewi 1

Ffynnon Gwenffrewi 2
Ffynnon Gwenffrewi 2

Pebyll newid
Pebyll newid

Y Ffynnon 1
Y Ffynnon 1

Y Ffynnon 2
Y Ffynnon 2

Y Ffynnon 3
Y Ffynnon 3

Tony a Brian
Tony a Brian

Cerflun
Cerflun

Capel y Plygain, Lloc
Capel y Plygain, Lloc

Y tu mewn i'r capel
Y tu mewn i'r capel

Gron Ellis yn arwain y canu
Gron Ellis yn arwain y canu

Bwrdd y Cymun
Bwrdd y Cymun

Maen Achwyfan 1
Maen Achwyfan 1

Maen Achwyfan 2
Maen Achwyfan 2

Yn y cae
Yn y cae

Gwybodaeth am y Maen Achwyfan 1
Gwybodaeth am y Maen Achwyfan 1

Gwybodaeth am y Maen Achwyfan 2
Gwybodaeth am y Maen Achwyfan 2

Brian a Haydn
Brian a Haydn

Cartref David Lloyd yn Nhrelogan
Cartref David Lloyd yn Nhrelogan

Bryn Tirion, cartref David Lloyd
Bryn Tirion, cartref David Lloyd

Pen-y-ffordd, man geni Emlyn Williams
Pen-y-ffordd, man geni Emlyn Williams

Y man lle codwyd Emlyn Williams
Y man lle codwyd Emlyn Williams

Carreg fedd David Lloyd
Carreg fedd David Lloyd

Allan ar y môr
Allan ar y môr

Llong y Duke of Lancaster ym Mostyn
Llong y Duke of Lancaster ym Mostyn