PATRASA

(Pwyllgor Parc Penrhyn-coch)
Enillwyr Ras Balwns 2011
1af - Steph Davies, Bronant
2il - Roger Caree, Penparcau
3ydd - Celyn Edwards, Penbontrhydybeddau
cyd 4ydd - E J Price, Garth, Penrhyncoch; Lowri Morgan, Tirydail, Penrhyncoch
Aeth y balwn pella i Craven Arms.Diolch yn fawr am gefnogi PATRASA.


Lle Chwarae, Penrhyncoch


Pwyllgor hollol wirfoddol yw PATRASA, sy'n cynnal a chadw'r parc a'r cyrtiau tenis yn y pentref.

Cynhelir y pwyllgorau ar yr 2il Nos Fercher o bob yn ail Fis o Mis Medi tan Gorffennaf yn Neuadd Y Penrhyn am 7.30

Trefnir nosweithiau clirio o Fis Ebrill i Fis Medi i gadw'r parc yn daclus - gweler yr hysbysfwrdd am fanylion.

Mae angen gwirfoddolwyr - dewch i helpu cadw'r parc.

Os oes unrhyw un a ddiddordeb cysylltwch a Chris Wilson ar 01970 820723
Hwyl Haf 2008