Capel Madog

Capel Madog

Un o gapeli Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw Capel Madog ac mae iddo 26 o aelodau ar hyn o bryd.

Adeiladwyd y Capel ychydig dros 150 o flynyddoedd yn ?l ac mae'n dal hyd at 150 o bobl. Gerllaw'r capel mae mynwent a rennid gyda Chapel Presbyteraidd Capel Dewi cyn i hwnnw gael ei ddatgorffori yn Hydref 1991.

Cynhelir gwasanaeth yng Nghapel Madog bob dydd Sul am 2 o'r gloch. Y gweinidog presennol yw'r Parchg Watcyn James, sydd yn bugeilio ar ofalaeth y Garn. Yn y gorffennol bu'r eglwys dan ofalaeth Dewi a Madog, yna Dyffryn a Madog, Pen-llwyn a Madog, Soar Llanbadarn a Madog ac yna Cwmerfyn a Madog.

Mae'r gofalwr yn byw yn y Tŷ Capel.