CWMERFYN


Diolch yn fawr i Sheila James

Priodas Cwmerfyn 29 Ebrill 1903


William James, Syfydrin a Margaret Jane Morgan, New Inn, Cwmerfyn


cwmerfyn


cwmerfyn


Margaret oedd mam Hilda Mason, New Inn. John James, Maes Meurig, rhes gefn 3ydd o'r chwith. John Thomas, New Inn? Enwau eraill, os gwelwch yn dda.


Cwmerfyn 1940au


1940au. Ar y ffordd lawr i Lletyspence. Lewis James ac Ifor Williams, New Inn


Ivor


Ivor Williams, New Inn


Ivor


Chwith-Dde: Lewis James, John Richard James, Mary Ellen James, Emrys James


Ivor


1940 Tommy Nantyraur ac Ifor Williams.


Ivor


1947 Priodas Hilda Williams, New Inn ac Elwyn Williams.


Ivor


1958 Priodas Ifor Williams ac Elizabeth Rowlands.


Ivor


1964 Priodas Menna Lewis, Fferm Cwmerfyn a Jack Yarwood. Ochr dde'r briodferch - Richard Lewis, tad; y bachgen ifanc yw Hywel Lewis, brawd; wedyn Dora Ann Lewis, y fam.


Ivor


1970 Chwith-Dde: Lewis James, Hafod; Richard Lewis, Fferm Cwmerfyn; Geraint Williams, Heulfryn; a Charles Evans, Lletyspence.


Ivor


1973 Priodas aur: Lewis a Mary Ellen James. Yn eistedd: Mair Mason, Sheila James, Abertawe, David W. James, P'coch; Yn sefyll rhes ganol: Laura ac Emrys James, Abertawe; Lewis a Mary Ellen James, Hafod, Cwmerfyn; Marged Mary Morris, Lletyspence; Harriet Evans, Lletyspence; Dorothy Williams, Llanbadarn; ?; Peter Davies, Goginan; Anna Mary James, P'coch; Hilda Mason, New Inn; y 3edd res yn sefyll: J. Stephen James, Abertawe; David Edwards, P'coch.