Y Bardd Buddugol - Rocet Arwel Jones

Y Bardd Buddugol - Rocet Arwel Jones

Rhyddid


Byd o drefn didrafferth
yn blodeuo'n braf yn ei bryd:
cusan o rosyn coch ar ruddiau'r lilis gwynion
a gwreiddyn o bren afal i'w hudo â gofal a gwên.

Cynllunio a thacluso,
casglu cyngor bach gan hwn a'r llall,
tocio breuddwydion,
buddsoddi gobaith mewn blagur
a disgwyl medi.

Prynu teulu parod:
cadw ci, cynnal cath, mwytho'r lawnt,
chwynnu pob amheuaeth sy'n codi'i phen
a gwrando grwndi'r gwenyn
yng nghlust y lilis gwynion.

***

Y rhosyn yn ddagrau poeth,
y lilis yn gleisiau'n y glaswellt
a ffrwythau'r pren 'di suro
a gollwng gafael ymhell cyn pryd.
Mieri, marchwellt, blodau'n bla,
breuddwydion wedi hedeg
a'u gwreiddiau fel gelod yn y tir.

Y croeso gynt yn faw ci a nyth cath
a chribin rhyw hen ymdrech
yn cael ei sugno fel ango' i'r gro.

Y golwg sydd o'r golwg mewn gardd gefn
a chraith flêr y mynd a'r dod
yn rhedeg yn goch drwy'r brwgaets.

***

Ffin. Ffens. Clwyd. Clo.
Clwt clir sgwâr.
Lawnt o raean mân
a'r llwybr llechen, fel trac trên
rhwng y car a'r drws cefn,
yn mygu'r esgyrn mân a'r gwreiddiau astud
sy'n cofio ochenaid yr awel,
gwên yr haul a'r grwndi'n y glust;
sy'n disgwyl cawod o obaith
a chael siom o wenwyn wedi ei fesur yn ofalus
a'i amseru i dagu'r greddfau
sy'n gyrru'r gwraidd i gofio
am y gwendid a fu.

Cyffiniau cymesur.
Cerrig, concrit a dim un crac.
Byd taclus
heb lilis yn baeddu beunydd,
heb ddilyw o ddeiliach
na chusan bradwrus 'run rhosyn pigog.
Byd o drefn didrafferth
a charreg wastad y llechen lân
yn gwenu yn y glaw.