Cyfeiriadur busnes: cyfle i hysbysebu AM DDIM

Os hoffech ychwanegu at yr wybodaeth mewn unrhyw ffordd neu ychwanegu llun(iau) ebostwch golygydd@trefeurig.com. Os nad ydych eisiau ymddangos yn y rhestr o gwbl rhowch wybod.

Adeiladwyr - G & M Builders and Carpenters

Nythfa, Garth, Penrhyn-coch SY23 3EP
Manylion cyswllt: 01970 828 950

Adeiladwyr - Graham Thomas

37 Glanceulan, Penrhyn-coch SY23 3HF
Manylion cyswllt: 01970 828 078; 07773 622 879

Adeiladwyr - Hughes-Evans

Fredora, Garth, Penrhyn-coch SY23 3ES
Manylion cyswllt: 01970 601 140; 07855 130 911

Adeiladwyr - J W Evans a'i Feibion

Adeiladwyr Iard Beech House.
Cyfeiriad Swyddfa: Bronhaul, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EH
Manylion cyswllt: 01970 820535/828427; 07885 543999

Adeiladwyr - P & G Building Contractors

11 Maes y Felin, Penrhyn-coch SY23 3EN
Manylion cyswllt: 01970 828 078; 07773 622 879

Anabledd: Offer ar gyfer Symud: Promove UK Ltd

Promove UK Ltd: Er mwyn symud pobl anabl yn ddiogel a chyfforddus.
mwy...

ARWYDDION

SEREN SIGNS
Manylion cyswllt: 01970 820 015
mwy...

BWYD - BLAS GOGERDDAN

Brecwast: 8.30-11.00; cinio 12.00-1.30
mwy...

Bwyd - Clwb Pêl-droed a Chlwb Cymdeithasol

Clwb Pêl-droed a Chlwb Cymdeithasol SY23 3NB: Cinio Dydd Sul, prydau bwyd, bwyty, adloniant.
Oriau Agor:
Llun-Iau 7.00pm-12.00pm
Gwe 6.00-12.00pm
Sad 12.30-1.00am
Sul 12.30pm-11pm

Gellid darparu ar gyfer unrhyw achlysur.
Cyfleusterau:
2 stafell fawr heb angen tâl hurio. Yn dal 200 o bobl ar gyfer partion preifat, partion pen blwydd, priodasau, bedyddiadau, etc. 2 deledu lcd gyda HD Sky Sports ac ESPN. Digon o le tu allan i'r plant gael chwarae.
Manylion cyswllt: 01970 828992
mwy...

Bysiau - Mid Wales Travel

Mid Wales Travel, Garej Brynhyfryd, Penrhyn-coch, SY23 3EH.
Mae Mid Wales Travel yn gweithredu gwasanaeth hurio bysiau corfforaethol Ewropeaidd ac yn cyflenwi: Bysiau ar gyfer Ysgolion, Prifysgolion, Timau Chwaraeon, grwpiau preifat, a thwristiaid.
Manylion cyswllt: 01970 828 288; Ffacs / Fax 828 940
mwy...

CIG–PenrhynVeal

veal


07870875473
Manylion cyswllt: http//www.penrhynveal.com

Cneifio

cneifio


Manylion cyswllt: Rhys Evans 0790 237 2006

Contracto - R. J. Edwards

Contractiwr, masnachwr gwair a gwellt.
Arbenigwr ar ailhadu; Cyflenwi a gwasgaru calch, slag a Fibrophos; Lori, turiwr a malwr i'w llogi
Cyflenwi cerig mán.
Manylion cyswllt: 01970 820149; 07980 687475

Cyfarwyddwr Angladdau - J S Evans

Mae D J Evans, Kairali, Penrhyn-coch - Cyfarwyddwyr Angladdau yn fusnes teuluol a sefydlwyd dros 40 mlynedd yn ôl. Mae gennym swyddfeydd ym Mhenrhyn-coch, Aberystwyth a Machynlleth. Rydym yn gwmni sydd wedi'i hen sefydlu yn yr ardal, sy'n cynnig gwasanaeth parchus, ymroddedig a phroffesiynol i'n cwsmeriaid.
Manylion cyswllt: 01970 820249; Fax / Ffacs: 01970 820 041
mwy...

Ffotograffwyr - Jeremy Moore

Brynonnen, Penrhyn-coch, SY23 3EY

Manylion cyswllt: 01970 828 164
mwy...

FFRAMIAU A BLYCHAU ARDDANGOS

Alison High, Tanyfoel, Cwmsymlog SY23 3HA
Box


Manylion cyswllt: Alison High 01970 828453
mwy...

Garej - BP

Garej a Siop Ty Mawr - Nisa Local SY23 3EH
Oriau Agor: Sul-Sad 7.00-7.00
Manylion cyswllt: 01970 828330

Garej - Cwrt

Garej Cwrt, SY23 3EG; Llun-Gwe 8.30-6.00. Asiant Ceir Proton.
Manylion cyswllt: 01970 820090; Fax : Ffacs 01970 820083;
mwy...

Gofal plant: Little Rosebuds

My name is Margaret and I am a CSSIW Registered Childminder based in Penrhyncoch, near Aberystwyth in beautiful West Wales. I have over 14 years of experience as a Registered Childminder. I provide home from home childcare in a quality setting which allows your child to play and develop in a safe and friendly environment while also having lots of fun and making new friends.
I cater for children aged between 0 and 12 years old. I also provide after school and holiday care for older children and at the moment collect from Commins Coch, St Padarn's, and Rhydypennau schools.
Manylion cyswllt: Margaret 01970 822042
mwy...

Gwasanaeth Cyfieithu - Cymraeg - Saesneg

Linda Griffiths, Maesmeurig, Cwmsymlog, Aberystwyth SY23 3EZ


Manylion cyswllt: 01970 828454

Gwasanaeth Teipio - Glenwen Morgans

Glenwen Morgans, Heulwen, Penrhyn-coch
Manylion cyswllt: 01970 828041; 0751494 710

Gwely a Brecwast Bro Dafydd

Heol Garth tuag at Brogynin SY23 3ER
Bro dafydd


mwy...

Iechyd a Diogelwch

Gwasanaethau Diogelwch EWR: Eirian Reynolds, 63 Ger-y-llan, Penrhyn-coch SY23 3HQ
Manylion cyswllt: 01970 820 124; 07709 505741
mwy...

Llaeth

Sean Fitzpatrick, Artro, Penrhyn-coch, SY23 3EG.
Manylion cyswllt: (01970) 820287

Llyfrgell Deithiol

Gwasanaeth bob pedwar wythnos i'r pentrefi; Gwasanaeth misol i'r ffermydd a'r ardaloedd diarffordd.

Trefeurig 60+ yn gwerthfawrogi gwasanaeth John Jones, y llyfrgellydd teithiol


John Jones a Trefeurig 60 +
Plastro - Gari Lewis

Bryneiddwen, Garth, Penrhyn-coch SY23 3EP
Manylion cyswllt: 01970 820299

Plymwr

M Thomas
Manylion cyswllt: 01970 820375; 07968 728 470

Swyddfa Bost

Swyddfa Post Penrhyn-coch a Siop Premium, SY23 3EH.
Oriau Agor: Llun-Sad 7.00-9.00; Sul 7.00-7.00.
Post: Llun-Sad. 7.00-7.00; Sul 8.00-4.00
Manylion cyswllt: 01970 828312

Tacsi - Cardi Taxis

10 Ger-y-llan, Penrhyn-coch SY23 3HQ
Manylion cyswllt: 01970 625 625

Tacsi - Dragon Cabs


Manylion cyswllt: 07977 990646
mwy...

Tacsi - Happy Taxi

Hen Dy Fferm, Llwyngronw, Penrhyn-coch SY23 3EQ
Manylion cyswllt: 01970 820555

Tacsi - Tacsi Gethin

Tacsi Gethin, 4 Maes yr efail
Manylion cyswllt: 01970 820301

TORRI GWAIR

tom


Manylion cyswllt: 01970 828388

Trydanwr - RCMElectrical

Gwaith ar gyfer y Ty.
Manylion cyswllt: Rory Robinson; 3 Maes yr efail; 07870 702615
mwy...