Brownies Penrhyn-coch


Plas Dolau


Aeth naw o ferched Brownies Penrhyn Coch am benwythnos i Blas Dolau, Lovesgrove yn ddiweddar. Thema'r penwythnos oedd siocled! Cafwyd amser difyr iawn yn gwneud gwahanol weithgareddau a chymysgu gyda merched eraill o ardal Aberystwyth.
plas dolau

Parti Nadolig 2013Yn cwrdd Nos Lun 5.45-7.00 yn Neuadd yr Eglwys.

Gweithgareddau Diweddaraf

Llawer o hwyl a sbri gan gynnwys:

Cymryd rhan mewn gweithgareddau y Sir a Diwrnodau Hwyl Cenedlaethol
Nosweithiau coginio a chrefftau
Gemau unigryw y Brownies
Partion gyda digon o fwyd!
Gweithio tuag at Fathodynnau amrywiol

*Casglu pensiliau a.y.b. ar hyn o bryd i Ap?l ?pen-pal? Sri Lanka Lynne Hughes ***

Codi Arian bore Sadwrn 28 Mawrth 2009