Detholiad o AWDURON AC ARTISTIAID LLEOL


LLYFRAU Pêl-droed gan Richard E. Huws - MWY:

Isod rhestrir pobl a anwyd ym mhlwyf Trefeurig neu sy'n byw yma ar hyn o bryd. Os gwyddoch am awduron eraill sydd â chysylltiad â'r plwyf anfonwch air at: golygydd@trefeurig.org 


Dafydd ap Gwilym,Lea AdamsLisa AngharadJohn Bayliss, David Byers,
John Clifton-Brown,Daniel Davies,Ifor Davies,Isaac Telfryn Davies Jeremy Davies
Y Parchg W. J. Edwards,Rhun EmlynY Parchg Henry Evans,J. Arthur Evans, Marguerite Caradoc Evans,
Michael Foley,Linda Griffiths,Niall GriffithsCeris Gruffudd Christopher Harding,
Marged Haycock,Erwyd Howells,Nigel Humphreys,Aneirin Huws,
Daniel Huws,Dafydd Ifans,Rhiannon Ifans,Elwyn Ioan,
John James,M. Euronwy James,Ruth Jên,Arthur Hughes Jenkins,
David Jenkins,Rhianedd JewellBryan Jones,Hugh William Jones,Lona Jones,
Tegwyn Jones,Gideon Koppel,Heinz KoppelAlexander Maltman,J. Mathias,
Andy McPherson,Sion MeredithE. G. Millward,Donald Moore,Jeremy Moore,
Fred Morgan,John Symlog Morgan,Lewis Morris,Y Parchg Wyn R. Morris, R. J. Prichard
Michael Roberts,Owen Roberts,Patrick Sims-Williams,Sorela,
Alan Percy-Walker,John Williams,Y Parchg O. E. Williams

Dafydd ap Gwilym fl. c.1330-50.Bardd enwocaf Cymru a'r mwyaf o feirdd yr Oesoedd Canol.
Cofeb Dafydd ap Gwilym
Credir iddo gael ei eni ym Mrogynin, Penrhyn-coch.
Dafydd ap Gwilym.net
Dafydd ap Gwilym c.1315/20?-1350
Darlith Canolfan Dafydd ap Gwilym
Gwrandewch ar rai o'i gerddi enwog:
Edifeirwch
Trafferth Mewn Tafarn
CERDDI DAFYDD AP GWILYM MEWN ISELDIREG

ADAMS, Lea, Peintwraig ag argraffydd

ANGHARAD, Lisa
Anfonaf Angel (YouTube, 2012)

BAYLISS, John, Penrhyn-coch, Athro, Adran Gwleidyddiaeth, Prifysgol Abertawe

Rhai Cyhoeddiadau:
Anglo-American Defence Relations 1939-1980 (1981; 2nd edn. 1984),
Ambiguity and Deterrence: British Nuclear Strategy 1945-1963 (1995)
The Globalisation of World Politics: An Introduction to International Relations(1997; 2nd. ed. 2001)
The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (3rd.ed.2004)
Alternative Nuclear Futures: The Role of Nuclear Weapons in the Post Cold-War Era (2000)
Anglo-American Relations Since 1939: The Enduring Alliance(1997)

BYERS, David, Penrhyn-coch, cyn Ddarlithydd Hŷn, Ysgol Busnes Caerdydd
Rhai Cyhoeddiadau:
Byers, J.D. and Peel D.A., 'Volatility Persistence in Asset Markets: Long Memory in High/Low Prices'. Applied Financial Economics, 11, 2001, pp 253-260,
Byers, J.D., Peel D.A and J.E.H. Davidson., 'Support for Governments and Leaders: Fractional Cointegration Analysis of Poll Evidence from the UK, 1960-2004'. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics: Vol. 10, 2006.
Byers, J.D., Peel D.A. and D.A. Thomas, 'Habit, Aggregation and Long Memory: Evidence from Television Audience Data', Applied Economics, Volume 39, 2007, pages 321-27
Byers, J.D., Peel D.A and J.E.H. Davidson., 'The Long Memory Model of Political Support: Some Further Results', Applied Economics, Vol. 39, 2007, pp 2547-552.
Mwy o gyhoeddiadau

Clifton-Brown, John, byw ym Mhenrhyn-coch. Gweithio yn IBERS
Rhai cyhoeddiadau

DAVIES, Daniel, Pen-bont Rhydybeddau
Daniel Davies
Rhai Cyhoeddiadau:Gwylliaid Glyndwr (Y Lolfa, 2007)
Pele, Gerson a'r Angel (Y Lolfa, 2001)
Twist ar 20 (Y Lolfa, 2006)
Hei-Ho!, Daniel Davies, Y Lolfa, 2009]
Tair Rheol Anhrefn, (Y Lolfa, 2011).

Trefn


Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen,
Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam 2011.

allez


eumenides


Yr Eumenides, Gwasg Carreg Gwalch, 2017

arwyrDAVIES, Ifor Garth Lwyfain g. 1904 Salem, Coedgruffydd
Ifor: Cyfrol Deyrnged Ifor Davies, Garth Lwyfain gol. Nerys Ann Jones Cymdeithas Lyfrau Ceredigion Gyf., 1996DAVIES, Isaac Telfryn (1880-1944). Ganwyd yn Rhosgoch, Parsel Canol. Teiliwr wrth ei grefft ac aelod ffyddlon yn Horeb o'i fachgendod cynnar. Fe'i claddwyd ym mynwent Horeb.

Awdur yr emyn:
Arglwydd Iesu, rho in deimlo
Nerth dy eiriau yn y byd,
Gyda thi y carem rodio
Ar ein taith i'r Ganaan glyd
Dy arweiniad
Dyro inni ar y daith

Chwilio rydym drwy y niwloedd
Am oleuni gwell trwy ffydd,
Teithwyr ydym ar fynyddoedd
Geirwon, tua gwlad y dydd;
Annwyl Iesu
Dyro'th nerth i fynd ymlaen

Davies, Dr. Jeremy, Penrhyn-coch

Y Parchg W. J. Edwards

EDWARDS, Y Parchg W. J. (1936�Medi 2019, Tynewydd, rhwng Pen-bont Rhydybeddau a Chwmerfyn

Rhai Cyhoeddiadau:
Cerdded y Clawdd Terfyn: Cofiant R. Dewi Williams (Gee, 1992)
Cymanfa Bregethu Annibynwyr Meirion (Gee, 1997)
Colofn wythnosol yn Y Cyfnod: O'r Byd a'r Betws (5 Ionawr 1973�1 Mai 2013).
Taith i Batagonia (BBC)
Emlyn, Rhun, Penrhyn-coch


Henry Evans

EVANS, Y Parchg Henry gweinidog Horeb 1897-1918
Bob Lewis (Brawd 'Rhys Lewis') a'i gymeriad.
Cymeriad Ysbrydol yr Eglwys.
Gweddeidd-dra mewn Gwasanaeth Dwyfol: buddugol yn Eisteddfod gadeiriol Deoniaeth Llanbadarwn Fawr, Aberystwyth Ion 29ain, 1913. Aberystwyth, J. Gibson, 1913, 100t.

EVANS, J. Arthur, Cefn-llwyd, Bardd Gwlad (1912-23/11/1985)Y Tincer 10:9a

Rhai Cyhoeddiadau:
Ateb Parod [stori] Y Tincer 3:2ch
Bore Nadolig [cerdd] Y Tincer 4:7b
Bref [stori] Y Tincer 8:6c
C?n ar ddathlu priodas aur Uncle Dan ag Auntie Maggie, Tymawr [cerdd] Y Tincer 7:1b
C�n y Ceiliog [stori] Y Tincer 6:6ch
Dialedd [cerdd] Y Tincer 9:8a
Dyffryn Madog (Cwm Main)[cerdd]Y Tincer 5:4b
Hela'r llwynog [stori] Y Tincer 5:2a
Jim yr S.D.W. [cerdd] Y Tincer 3:5b
Nant-y-moch [telyneg] Y Tincer 2:7a
Y Pregethwr a'r Meddwyn [stori] Y Tincer 10:3b
Teyrnged i'r Parch E. J. Williams a Mrs L. Williams, Horeb Villa [cerdd] Y Tincer 10:10a
Y Tincer [englyn] Y Tincer 9:8a

Marguerite Caradoc Evans
EVANS, Marguerite Caradoc (1894-1964), byw ym Mhenrhyn-coch 1946-52
Awdur nifer o lyfrau o dan yr enw Countess Barcynska ac Oliver Sandys.
Sylwadau am Benrhyn-coch a Salem allan o Unbroken Thread(1948)

FOLEY, Michael (-8/2016)
cyn Athro, Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol, Prifysgol Aberystwyth

Rhai Cyhoeddiadau:
Political Leadership:Themes, Contexts and Critiques (OUP, 2013), 416pp.
British Presidency (Manchester UP, 2001 2nd ed) 386pp.
The Politics of the British Constitution(Manchester: Manchester University Press, 1999), 296pp.
Joint author with John E. Owens, Congress and the Presidency: Institutional Politics in a Separated System (Manchester: Manchester University Press, 1996), 432pp.
Editor and contributor: Ideas That Shape Politics (Manchester: Manchester University Press, 1994), 232pp. (Author, 'Introduction', pp.1-14; 'Progress', pp.208-24; Joint author with Aaron Wildavsky, 'Egalitarianism', pp.69-77).
The Rise of the British Presidency (Manchester: Manchester University Press, 1993), 326pp.
American Political Ideas: Traditions and Usages (Manchester: Manchester University Press, 1991), 265pp.
A Government of Laws, Men and Machines: Modern American Politics and the Appeal of Newtonian Mechanics (London: Routledge, 1990), 285pp.
The Silence of Constitutions: Gaps 'abeyances' and political temperament in the maintenance of government (London: Routledge, 1989), 173pp
The New Senate: Liberal Influence on a Conservative Institution, 1959-1972(New Haven: Yale University Press, 1980), 342pp.

GRIFFITHS, Linda (Plethyn)
Storm Nos
Olwyn y S�r (2015)
Linda Griffiths a Lisa yn canu 'Tra Bo Dau' yn y Smithsonian, 2009
Tra Bo Dau
Plethyn yn canu:
T�n yn Llŷn
Breuddwyd Glyndŵr
Seidir Ddoe

Niall Griffiths
GRIFFITHS, Niall, Garth, Penrhyn-coch, Nofelydd
2004 Cyngor Celfyddydau Cymru Gwobr Llyfr y Flwyddyn Stump
2004 Cyngor Llyfrau Cymru Llyfr y Flwyddyn Stump
Real Aberystwyth


Rhai Cyhoeddiadau:
Bring it Back Home (Accent, 2007)
Dreams of Max and Ronnie (Seren, 2010)
Grits (Cape, 2000)
Sheepshagger(Cape, 2001)
Kelly & Victor (Cape, 2002)
Stump(Cape, 2003)
Wreckage (Cape, 2005)
Runt (Cape, 2006)
Ten Pound Pom (Parthian, 2011)
Real Aberystwyth (Seren, 2008)
Real Liverpool (Seren, 2008)
Cyfweliad � Niall Griffiths


Gruffudd, Ceris, Penrhyn-coch, golygydd Y Tincer
HARDING, Christopher, Penrhyn-coch, Athro Adran y Gyfraith, Prifysgol Aberystwyth

Rhai Cyhoeddiadau:
Criminal Enterprise (2007)
Regulating Cartels in Europe (2011)


HAYCOCK, Marged, Capel Madog, Athro, Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth

Rhai Cyhoeddiadau:
Legendary Poems from the Book of Taliesin (CMCS, Aberystwyth, 2007)
'Hanes Heledd hyd Yma', yn Gweledigaethau: Cyfrol Deyrnged i Gwyn Thomas, gol. Jason Walford Davies (Barddas, Abertawe, 2007)
'Scholarship and Creativity in the work of Ffransis G. Payne', Transactions of the Radnorshire Society 2005
Taliesin a Brwydr y Coed, Darlith Goffa J. E. a Gwen Caerwyn Williams 2004 (Aberystwyth, 2005)
'''Sy abl fodd, Sibli fain": Sibyl in Medieval Wales', yn Heroic Poets and Poetic Heroes in Celtic Tradition: A Festschrift for Patrick K. Ford, Blwyddlyfr 3-4 CSANA (Gwasg Four Courts, Dulyn, 2005)
'Literary Criticism in Welsh before c. 1300', yn The Cambridge History of Literary Criticism, Cyfrol II, The Middle Ages, goln. Alastair Minnis a Ian Johnson (Gwasg Prifysgol Caergrawnt, Caergrawnt, 2005)
Cyfoeth y Testun: Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol, Cyfrol Goffa J. E. Caerwyn Williams, wedi'i olygu ar y cyd � Dafydd Johnston, Jenny Rowland a Iestyn Daniel (Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, 2003)
'Between Cardiff and Cork: Scholarship on Medieval Welsh Literature since 1963', yn Retrospect and Prospect in Celtic Studies: Proceedings of the Eleventh International Congress of Celtic Studies, goln. M?ire Herbert a Kevin Murray (Gwasg Four Courts, Dulyn, 2003)
'Defnydd hyd Ddydd Brawd: Rhai Sylwadau ar Ferched ym Marddoniaeth yr Oesoedd Canol', yn Cymru a'r Cymry 2000, gol. Geraint H. Jenkins (Aberystwyth, 2001)

HOWELLS, Erwyd, Capel Madog, bugail

Rhai Cyhoeddiadu:
Cof Gorau, Cof Llyfr : Casgliad o Ddywediadau Ceredigion (CAA, 2001)
Dim ond pen gair(Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 1990)
Good Men and True: the lives and tales of the shepherds of mid Wales (2005)

HUMPHREYS, Nigel, Penrhyn-coch, Bardd

Rhai Cyhoeddiadau:
Hawk's Mewl (Arbor Vitae Press, 2007)
The Flavour of Parallel (Arbor Vitae Press, 2010)
The Flavour of Parallel 2010

Of Moment (Arbor Vitae Press, 2013)
Nigel Humphreys yn darllen o'i lyfr newydd o farddoniaeth, The Flavour of Parallel. Lansiwyd y gyfrol yn siop Canolfan y Celfyddydau, nos Wener 7 Mai 2010.
Lansio llyfr diweddaraf Nigel Humphreys

Nigel Humphreys


Lansio yn Llundian mis Hydref: OF MOMENT

Gallwch edrych a gwrando ar NIGEL HUMPHREYS yn darllen cerddi allan o'i lyfr diweddarThe Flavour of Parallel
The Flavour of Parallel
Coleridge
New Wood in the Trees
Pips in my throat
Rien ne va plus

Huws, Aneirin, Penbont Rhyd-y-beddau. Actor
Ei yrfa

HUWS, Daniel, Penrhyn-coch, cyn Geidwad Adran Llawysgrifau, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Daniel Huws

Daniel Huws

Memories of Ted Hughes

Rhai Cyhoeddiadau:
Five Ancient Books of Wales (Cambridge, 1996)
Medieval Welsh Manuscripts (UWP, 2000)
The Quarry (Faber & Faber, 1999)
Memories of Ted Hughes 1952-1963 (Richard Hollis, Five Leaves Publication, 2010)
Llengarwch Reciwsantiaid Gwent Penrhyn-coch, Manaman, 2016.
Pwy fydd yma 'mhen can mlynedd?
Cyhoeddiadau Plas Hendre, 2017 (darlith a draddodwyd yn Chwefror 2016 i Gyfeillion Plas Hendre) 28t. �5 (�4.50 i Gyfeillion Plas Hendre).
Pwy fydd yma 'mhen canmlynedd?
IFANS, Dafydd, Penrhyn-coch
Rhai Cyhoeddiadau:
Annwyl Kate, Annwyl Saunders: Gohebiaeth 1923-1983 Gol. Gan Dafydd Ifans. Llyfrgell Genedlaethol Cymru,1992.
Dathlwn Glod (Ysgol Gymraeg Aberystwyth 1939-1989)
Eira Gwyn Yn Salmon (Llys Yr Eisteddfod Genedlaethol,1974)
Tyred Drosodd: Gohebiaeth Eluned Morgan a Nantlais (Gwasg Efengylaidd Cymru,1977)

IFANS, Rhiannon, Penrhyn-coch, awdur ac ysgolhaig
Rhiannon Ifans


Rhiannon Ifans


Rhiannon Ifans


Rhai Cyhoeddiadau:

Awstralia Gwlad yr Aur: Teithio i Awstralia trwy Lygad y Baledwyr Cymraeg(Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 2008)
Awstralia


Cywyddau Ymryson Syr Dafydd Trefor: Cyfres Beirdd yr Uchelwyr (Canolfan Uwchefrydiau Cymraeg a Cheltaidd, 2013)
Golygiadur; Llawlyfr i Awduron a Golygyddion (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 2006)
Hud Y Mabinogi (Lolfa,1993)
Sers A Rybana : Astudiaeth o'r Canu Gwasael (Gwasg Gomer 1983)
Yn Dyrfa Weddus: Carolau ar Gyfer Y Plygain (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 2003)

Chwedlau o'r Gwledydd Celtaidd
Chwedlau'r Brenin Arthur
Dewi Sant
Hud y Mabinogi
Owain Glyndwr: Prince of Wales
Owain Glyndwr: Tywysog Cymru
Saint David
Tales From The Celtic Countries
Tales from Wales
The Legends of King Arthur
The Magic of the Mabinogion
Y Lolfa

Cyfle i edrych a gwrando ar RHIANNON IFANS yn darlithio:
Twm, y Cantor o'r Nant: darlith yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Mai 2010 (8.42 munud)


IOAN, Elwyn, g. Pen-bont Rhydybeddau, artist a dylunydd
Elwyn Ioan

Elwyn Ioan yn derbyn tlws Cyfraniad Oes i'r Diwydiant Cyhoeddi
yng Ngŵyl Bedwen Lyfrau Crymych 2008 (Mai).
JAMES, John (1777-1848) ganed Aberystwyth. Gweinidog Horeb 1803+
Pigion o hymnau priodol i grefydd (1811)

JAMES, M Euronwy, Penrhyn-coch
Annibynwyr Pisgah a Phenrhiwgaled, 1971.
Englynion Beddau Ceredigion, Gomer, 1983.

J�n, Ruth, g. Cefn-llwyd, artist a dylunydd

Jenkins, Arthur Hughes, Brondderw, Penrhyn-coch (1910-1994)
A long beat : service to the crown, home and abroad. Denbigh: Gee and son, 1994. 260p [Bywgraffiad Heddlu)

JENKINS, David, Penrhyn-coch (1912-2002), cyn Lyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Jenkins, David

Bro Dafydd ap Gwilym
Rhai Cyhoeddiadau:
A Refuge in Peace and War: The National Library of Wales to 1952 (NLW, 2002)
Bro a Bywyd Thomas Gwynn Jones 1871-1949 (Cyngor Y Celfyddydau,1984)
Bro Dafydd ap Gwilym (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion,1992)
O Blas Gogerddan i Horeb (Taith Dwy Ganrif) (Gwasg Llyfrgell Genedlaethol Cymru,1993)
Teyrnged Meic Stephens yn yr Independent 8/3/2002

Jewell, Rhianedd, Penrhyn-coch

JONES, Bryan Bryan yr organ
Naws y Nadolig,2010,CD
Bryan yr Organ, Yamaharmony, 2011 / Talent Cymru / TAL022CD Pris �9.99.
Bryan yr Organ

Hefyd: Canwch y Diawliaid!JONES, Hugh William (1802-73) g. Cwrt, Penrhyn-coch. Gweinidog (B) yn Blaenafon 1828; Tredegar 1831; Casnewydd 1832-5; 1835-72 Caerfyrddin.
1837 - Prynodd Seren Gomer a bu'n gyfrifol am ei gyhoeddi hyd 1850.

Rhai Cyhoeddiadau:
Gorphenwyd : neu bregeth ar ddioddefiadau dirprwyol Crist.... Caerfyrddin : Alice Williams, 1846
Cyhoeddiadau amdano:
Evans, T. J. : Utgorn arian Seren Gomer 1961 t. 117-25
Roberts, Robert David : Bywgraffiad i'r diweddar Barch H. W. Jones.... Llanelli, 1876

JONES, Lona
Colofn Mrs Jones yn Y Tincer

Jones, Tegwyn
JONES, Tegwyn, g. Pen-bont Rhydybeddau
Wedi ymddeol o Staff Geiriadur Prifysgol Cymru.

Rhai Cyhoeddiadau:
Ambell Air ac ati(Cyfres Llyfrau Llafar Gwlad 82(Gwasg Carreg Gwalch, 2013)
Anecdotau Llenyddol (Lolfa,1987)
Ar Dafod Gwerin: Penillion Bob Dydd (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 2004)
Baledi Ywain Meirion (Llyfrau'r Faner,1980)
Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth 1865 (Gomer,1992)
Gwir Degwch : Detholiad o Gywyddau Serch Iolo Morganwg (Gwasg Y Wern,1980)
Lle i Enaid Gael Llonydd (Gwasg Carreg Gwalch, 2003)
Y Llew a'i Deulu (Lolfa,1982)KOPPEL, Gideon, Athro Adran Ffilm, Theatr a Teledu. Prifysgol Aberystwyth Medi 2011.

sleep furiously: ffilm o ardal Trefeurig a wnaethpwyd yn ystod 2007.

Adolygiad o'r Guardian 9/5/2009
Adolygiad yn y Times 23/5/2009
Cliciwch er mwyn gweld darn o'r ffilm ar You Tube - ar ôl yr Hysbyseb!
Ffilm am Y Borth

KOPPEL, Heinz (1919�1980), arlunydd

MCPHERSON, Andy, Llwyn Prysg, animeiddiwr
Animation Showreel (Meh 2009)

MALTMAN, Alexander, Penrhyn-coch, cyn Athro, Adran Daearyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth

Rhai cyhoeddiadau:
Vineyards, Rocks, and Soils: The Wine Lover�s Guide to Geology, Alex Maltman, Oxford University Press, ISBN 9780190863289. 2018
Harrison, P & Maltman, A J, Numerical modelling of reverse-density structures in soft non-Newtonian sediments. In: Subsurface Sediment Mobilization (eds P van Rensbergen, R Hillis, A J Maltman & C Morley), Geological Society Special Publication 216, pp 35-50 (2003).
Maltman, Alex, Deformation Structures in ODP Cores : Clues to What Happens at Converging Plates. In: ODP's Greatest Hits (eds K White & E Urquhart), Volume 2,(2003).
Maltman, Alex, Wine, beer and whisky : The role of Geology. Geology Today 19, pp 22-29 (2003).
Maltman, A J, & Bolton, A J, A look at the mechanics of sediment mobilization. In: Subsurface Sediment Mobilization (eds P van Rensbergen, R Hillis, A J Maltman & C Morley), Geological Society Special Publication 216, pp 9-20 (2003).
Mwy o gyhoeddiadau

MATHIAS, J., Gweinidog o Benrhyn-coch 'Goronwy Ddu o Geredigion'
Cyhoeddiadau:
Dywysen : sef gwobr fechan i Blant Da yr Ysgol Sabbothol Aberystwyth: P. Williams, 1874. 32t.
Dywysen Aeddfed : sef y wobr Fechan i Blant Da yr Ysgol Sabbothol,Aberystwyth: Philip Williams, 1875. 32t.
Eginyn : gwobr fechan i blant da yr Ysgol Sabbothol,Aberystwyth: D. Jenkins, 1870. 44t.
Gorsen, Aberystwyth : D. Jenkins, 1872. 16 p.

MEREDITH, Sion
Munud i Feddwl 6.1.2014
Munud i Feddwl 13.1.2014

MILLWARD, E. G., Penrhyn-coch, cyn ddarlithydd Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth m. 21 Ebrill 2020

Rhai Cyhoeddiadau:
Arwrgerdd Gymraeg : Ei Thwf a'i Thranc (Gwasg Prifysgol Cymru,1998)
Ceinion y G�n: Detholiad o Ganeuon Poblogaidd Oes Victoria (Gomer 1983)
Cenedl o Bobl Ddewrion-Agweddau ar Lenyddiaeth Oes Victoria (Gomer,1991)
Cymry'r Cardiau Post (Gomer,1996)

MOORE, Donald m. 2011, Penrhyn-coch, cyn Geidwad Adran Mapiau, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Rhai Cyhoeddiadau:
Land of Dyfed In Early Times (Cambrian Archaeological Association,1964)
Wales In the Eighteenth Century (Christopher Davies,1976)

MOORE, Jeremy Byw ym Mhenrhiwnewydd
Blaenau Ffestiniog. a Gwyn Thomas. Gomer, 2007
Heart of the Country. Gomer, 2003
Pembrokeshire - Journeys and Stories. Gomer, 2011.
Wales: at water's edge. a Jon Gower. Gomer, 2012.
Adolygiad
Gwefan yr awdur

MORGAN, Fred (1872-1933). Ganwyd yng Nghwmbrwyno ond symudodd y teulu i Garth, Penrhyn-coch pan oedd ef eto'n faban, ac yn hwyrach i Gwm Rhondda. Dechreuodd bregethu yn Salem, Porth. Treuliodd 25 mlynedd yn weinidog Soar, Treforus.
Awdur yr emyn:
Iesu annwyl, gwna fi'n brydferth
Megis rhosyn yn yr ardd

MORGAN, John Symlog (1860-1931) g. Cwmsymlog.
Gweinidog (B) Penygarn; Treorci; Castell Newydd Emlyn
Cyhoeddiadau:
Mis a'i G�n, Llangollen : W. Williams, 1913. 64 t.
Odlau'r Nawn. Telynegion, Llangollen : W. Williams, 1907
Rhagolygon y Cenhadwr, Seren Gomer, 1932 t. 110?4
Cyhoeddiadau amdano:
Williams, D.P.: J. Symlog Morgan, Seren Gomer, 1932 p. 145?53

MORRIS, Lewis (o'r Bywgraffiadur), (Llewelyn Ddu o F�n; 1701-65)
Byw yng Nghallfadog, Capel Dewi 1746 hyd 1757.
Tlysau yr Hen Oesoedd, (1735).
Crynodeb o fywyd diddorol Lewis Morris

MORRIS, Y Parchg Wyn R., byw yn Mhenrhyn-coch
Castles, Dyfed County Council, 1987
Hywel Dda - Hywel the Good, Cyngor Sir Dyfed, 1988
Religious Life, Dyfed Cultural Services, 1989
Towns of Medieval Dyfed, Dyfed County Council, nd
Trefi Dyfed yn yr Oesoedd Canol, Cyngor Sir Dyfed, dd
Trosedd a Chosb, Cyngor Sir Dyfed, 1987

Prichard, R. J., Salem
Rheidol United Mines, Northern Mine Research, 1985

ROBERTS, Michael, Adran Hanes, Prifysgol Aberystwyth, byw ym Mhenrhyn-coch
Gender, Work and Socialization in Wales c.1450-c.1850, in S. Betts, ed. Our Daughters' Land: Past and Present (1996),
'To bridle the falsehood of unconscionable workmen, and for her own satisfaction': What the Jacobean housewife needed to know about men's work, and why, yn Labour History Review special issue on Gender and Work (Spring 1998).
Women and Gender in Early Modern Wales(cydolygu).

ROBERTS, Owen, byw ym Mhen-bont Rhydybeddau]
'Waterworks and commemoration: purity, rurality and civic identity in Britain, 1880-1921', Continuity and Change, 22, 2 (2007).
'Constructing a myth of purity: the marketing of Welsh water, 1750-2000, yn T. Tvedt a T. Oestigaard (goln.), Worlds of Water (I.B. Tauris, 2006).
'Developing the untapped wealth of Britain's 'celtic fringe': water engineering and the Welsh landscape, 1870-1960' Landscape Research (2006).
Cydolygu rhifyn thematig arbennig o Urban History on Wales (gwanwyn 2005) a chyd-awdur erthygl ragarweiniol (gyda�r Athro Peter Borsay a Dr. Louise Miskell).
'Public Utility or Private Enterprise? Water and Health in the Nineteenth and Twentieth Centuries' yn A. Borsay (gol.) Medicine in Wales, 1800-2000 (Gwasg Prifysgol Cymru, 2003), tt. 21-39 � cyd-awdur gyda Dr. Richard Coopey.
'Argyfwng Tryweryn a Gwleidyddiaeth yr Amgylchedd yng Nghymru', yn G.H. Jenkins (gol.), Cof Cenedl XVI (2001), tt. 155-190.
'The Politics of Health and the Origins of Liverpool's Lake Vyrnwy Water Scheme, 1871 - 1892', Welsh History Review, cyf. 20, rhif 2 (2000), tt. 308-335.

SIMS-WILLIAMS, Patrick, Capel Madog, Athro Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth

Rhai Cyhoeddiadau:
'Person-Switching in Celtic Panegyric: Figure or Fault?', CSANA Year-Book, 3/4 (2005), 315-26.
'Medieval Irish Literary Theory and Criticism: 1. Poetic Theory', The Cambridge History of Literary Criticism, II, The Middle Ages, gol. Alastair Minnis & Ian Johnson (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), tt. 291-301 & 754-58.
'A Recension of Boniface's Letter to Eadburg about the Monk of Wenlock's Vision', Latin Learning and English Lore, I, gol. Katherine O?Brien O'Keeffe & Andy Orchard (Toronto: University of Toronto Press, 2005), tt. 194-214.
New Approaches to Celtic Place-Names in Ptolemy?s Geography, gol. Javier de Hoz, Eugenio R. Luj?n, & Patrick Sims-Williams (Madrid: Ediciones Cl?sicas, 2005), 287tt.
The Iron House in Ireland, H. M. Chadwick Memorial Lectures, 16 (Cambridge, 2006), 31tt.
Ancient Celtic Place-Names in Europe and Asia Minor, Publications of the Philological Society, 39 (Oxford, 2006), xiii + 406tt., 69 o fapiau.
The Geography of Celtic Personal Names in the Latin Inscriptions of the Roman Empire (Aberystwyth: CMCS, 2007), iv + 210 tt. (gyda Marilynne E. Raybould)
A Corpus of Latin Inscriptions of the Roman Empire Containing Celtic Personal Names (Aberystwyth: CMCS, 2007), ix + 283 tt. (gyda Marilynne E. Raybould)
'Common Celtic, Gallo-Brittonic and Insular Celtic', Gaulois et Celtique Continental, gol. Pierre-Yves Lambert & Georges-Jean Pinault (Geneva: Droz, 2007), tt. 309-54.
Studies on Celtic Languages before the Year 1000 (Aberystwyth: CMCS, 2007), ix + 253 tt.
Irish Influence on Medieval Welsh Literature (2011)

SORELA

Walker, Alan Percy, paentiwr, Penrhyn-coch Yn wreiddiol o Gaent a Llundain, symudodd i Benrhyn-coch ym 1988.

WILLIAMS, John, Si�n Singer (1750-1807). Ganwyd ym Melin Mellteyrn, Sir Gaernarfon. Gweinidog cyntaf Horeb.
Awdur yr emyn:
Aed sŵn efengyl bur ar led
Drwy barthau'r byd o'r bron

Williams, O. E.

WILLIAMS, Owen Evans, Penrhyn-coch
Gweinidog (B) Penrhyn-coch 1919-1954. Ymddeol yno.
Cyhoeddiadau:
Eglwys heddiw a'i dawn i efengylu. Llythyr Cymanfa (B) Caerfyrddin a Cheredigion 1951 t. 7-16.

Cyhoeddiadau am yr awdur:
Anon: Biography Seren Cymru,Mawrth 31, 1967.